Birka: KLP

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā svarīgākais darbs pašlaik norit pie  Ziņojuma par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2013. gada.   Referenta Džordža Laiona sagatavotajam ziņojuma projektam ir iesniegti gandrīz 900 dažādi labojumi un deputāti mēģina rast kompromisu galvenajos jautājumos. Kādas ir Latvijas galvenās intereses, kuras es, sadarbībā ar kolēģiem no valstīm ar līdzīgām

Read more

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja turpina diskusiju par to, kāda būs ES Kopējā lauksaimniecības politika pec 2013. gada. Šonedēļ deputāti apsprieda galvenos jautājumus, uz kuriem būtu jāatbild parlamenta ziņojumā  par KLP galvenajiem principiem. Parlametna debatēs piedalījās arī Latvijas deputāte  Sandra Kalniete, kura uzsvēra Latvijas zemniekiem vissvarīgāko lietu – vienlīdzīgus tiešā atbalsta maksājumus. Viņa

Read more

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā top patstāvīgais ziņojums par ES Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Tas nav likumdošanas ziņojums, bet Komitejas un Parlamenta viedoklis, kuru Komisijai būtu jāņem vērā, gatavojot turpmākos likumdošanas priekšlikumus. Atbildīgais ziņotājs ir britu konservatīvais deputāts Richard Ashworth. Viņa ziņojuma pirmais projekts ir izstrādāts un tagad tas ir atvērts papildinājumiem un grozījumiem,

Read more