Darbi

Sandra Kalniete ir Eiropas Parlamenta deputāte kopš 2009. gada. Eiropas Parlamenta sasaukumā 2019. gadā atkārtoti ievēlēta par lielākās frakcijas – Eiropas Tautas partijas grupas – viceprezidenti.

Pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, Sandra Kalniete strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, kā arī Drošības un aizsardzības apakškomitejā. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Skatīt profilu Eiropas Parlamenta lapā

ES budžetā Latvijai svarīgi saglabāt jau Eiropas Komisijas sagatavotos priekšlikumus lauksaimniecībai, jācīnās par kohēzijas fondu līdzekļiem

- Sandra Kalniete

Sākot darbu jaunajā Eiropas Parlamenta sasaukumā, viens no būtiskākajiem ir darbs pie ES daudzgadu budžeta, lai panāktu pēc iespējas labvēlīgāku finansējumu Latvijai. Nākamajā ES budžetā Latvijai svarīgi saglabāt jau Eiropas Komisijas sagatavotos priekšlikumus lauksaimniecībai, jācīnās par kohēzijas fondu līdzekļiem, jo Latvijai tas ir svarīgs investīciju avots. Tikpat nozīmīgi ir nākamajā ES budžetā noteikt kritērijus taisnīgākai līdzekļu sadalei starp dalībvalstīm ES programmās zinātnei un inovācijām – tas, cik sekmīgi spēsim piesaistīt naudu Latvijas zinātnes attīstībai ir tieši saistīts ar reālo ekonomiku un mūsu valsts labklājību.

Ārlietās prioritātes ir nemainīgas – iestāties par drošu Latviju drošā Eiropā, kas prasa mērķtiecīgu valstu sadarbību ārlietās un militāro resursu efektīvāku izlietojumu. Austrumu partnerības ietvaros Sandra Kalniete atbalsta demokrātisku un eiropeisku reformu ceļu Ukrainā, Gruzijā un citviet, un strādā, lai Eiropā veidotos vienota izpratne par visu totalitāro un autoritāro režīmu noziegumiem un to upuru kopīga atcere, skaidro Latvijas vēsturi un Baltijas atgriešanos demokrātisko valstu saimē.

Iestāties par drošu Latviju drošā Eiropā.

Skaidrot Latvijas vēsturi un Baltijas atgriešanos demokrātisko valstu saimē.

- Sandra Kalniete

Sandra Kalniete arvien bijusi neiecietīga pret Krievijas agresiju un propagandu, tādēļ par būtisku uzskata cīņu pret hibrīdapdraudējumiem un dezinformāciju. No globālās stabilitātes un drošības aspekta raugās arī uz darbu Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kur svarīgi ir paplašināt ES brīvās tirdzniecības telpu ar citām valstīm, kā arī dot pretsparu populistiem un protekcionismam.

Jāiestājas par to, lai Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu intereses pēc Brexit būtu korekti ievērotas.

- Sandra Kalniete

Lielbritānija plāno izstāties no ES valstu bloka, taču tas būs tikai sākums nākamajam posmam, kurā būs jārod risinājumi turpmākajai sadarbībai starp ES un Lielbritāniju. Eiropas Parlamentā strādāju Ārlietu, Starptautiskās tirdzniecības un Drošības un aizsardzības komitejās, kam būs liela loma sarunās par Lielbritānijas un ES nākotnes attiecībām. Apvienotajā Karalistē uzturas lielākā Latvijas diasporas daļa – vairāk nekā 100 000 mūsu tautiešu, tādēļ rūpīgi jāseko līdzi sarunu norisei un jāiestājas par to, lai Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu intereses pēc Brexit būtu korekti ievērotas.”