Birka: reforma

Lasīšanas ilgums: < 1 minūte Man vienmēr ir bijis žēl, ka atjaunojot Latvijas valstiskumu, mēs 1993. gadā neatjaunojām arī līdz 1934. gada pastāvējušo “atvērto sarakstu” principu Saeimas vēlēšanās. Tas nozīmē – vēlētājs izvēlas kādas noteiktas partijas sarakstu, bet viņam ir tiesības tam pievienot arī noteiktu skaitu kandidātu no citu partiju sarakstiem. Ja man būtu tāda iespēja, es, protams, balsotu par

Read more

Lasīšanas ilgums: 2 minūtes Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā svarīgākais darbs pašlaik norit pie  Ziņojuma par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2013. gada.   Referenta Džordža Laiona sagatavotajam ziņojuma projektam ir iesniegti gandrīz 900 dažādi labojumi un deputāti mēģina rast kompromisu galvenajos jautājumos. Kādas ir Latvijas galvenās intereses, kuras es, sadarbībā ar kolēģiem no valstīm ar līdzīgām

Read more

Lasīšanas ilgums: < 1 minūte Prieks sadarboties ar sava darba lietpratējiem. Piektdien parakstījām sadarbības memorandu ar Zemnieku Saeimu un tikāmies ar Latvijas lauksaimnieku organizāciju padomi (LOSP). Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece  Maira Dzelzkalēja un viņas kolēģi patiesi grib kvalitatīvi ietekmēt  ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformu – padarīt  to taisnīgāku un efektīvāku.  (Skat.  Zemnieku Saeimas  preses ziņu) Protams, ar memorandiem maz būs

Read more

Lasīšanas ilgums: < 1 minūte Šodien stājas spēkā Lisabonas līgums –  Eiropas Savienības jaunā darbības rokasgrāmata. Kāmēr par to nebija skaidrības, Eiropas līderi vilcinājās. Tagad nu ir laiks ķerties klāt neatliekamajiem darbiem.  Es uzskatu, ka vissvarīgākais ir vienoties par kopīgu enerģētikas politiku un reformēt netaisnīgo un neefektīvo lauksaimniecības politiku.

Read more

Lasīšanas ilgums: < 1 minūte 18. novembrī tika publiskots vadošo Eiropas lauksaimniecības ekonomistu aicinājums Eiropas līderiem fundamentāli reformēt ES kopējo lauksaimniecības politiku, kura  ir neefektīva un netaisnīga.  Deklarāciju izstrādāja grupa zinātnieku, to vidū – Latvijas ekonomists Andris Miglavs. Viņa rakstu par piedavāto parmaiņu principiem var lasīt šeit. Savukārt interesanta lauksaimniecības politikas reformu ideju krātuve un apspriešanas forums ir deklarācijas iniciatora

Read more