Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

18. novembrī tika publiskots vadošo Eiropas lauksaimniecības ekonomistu aicinājums Eiropas līderiem fundamentāli reformēt ES kopējo lauksaimniecības politiku, kura  ir neefektīva un netaisnīga.  Deklarāciju izstrādāja grupa zinātnieku, to vidū – Latvijas ekonomists Andris Miglavs. Viņa rakstu par piedavāto parmaiņu principiem var lasīt šeit.

Savukārt interesanta lauksaimniecības politikas reformu ideju krātuve un apspriešanas forums ir deklarācijas iniciatora Valentīna Zārnta izveidotā vietne www.reformthecap.eu

Eiropas Parlaments ir sācis gatavot viedokli par reformu. Paredzu, ka diskusija tajā nudien nebūs viegla, jo daudzi deputāti ir vecās politikas lobiju ietekmē.  Par to liecināja arī nesenā diskusija Parlamenta Lauksaimniecības komitejā, kur vadošo ekonomistu viedoklivdaudzi deputāti  uzklausīja ar dziļu skepsi. Tomēr pārmaiņas ir nenovēršamas.  Centīsimies tās veicināt – gan Latvijas, gan visas Eiropas kopīgajas interesēs.