Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja turpina diskusiju par to, kāda būs ES Kopējā lauksaimniecības politika pec 2013. gada. Šonedēļ deputāti apsprieda galvenos jautājumus, uz kuriem būtu jāatbild parlamenta ziņojumā  par KLP galvenajiem principiem.

Parlametna debatēs piedalījās arī Latvijas deputāte  Sandra Kalniete, kura uzsvēra Latvijas zemniekiem vissvarīgāko lietu – vienlīdzīgus tiešā atbalsta maksājumus.

Viņa uzsvēra, ka patreizējās,  kopējās politikas mērķiem neatbilstošās, nepamatotās un absurdās atšķirības  dalībvalstu starpā jau nākošajā budžeta posmā ir  jālikvidē. Atbalsts zemniekiem ir sniedzams tikai uz  skaidru, objektīvu, izmērāmu kritēriju pamata un nevis tāpēc, ka kādas valsts  lauksaimnieki pagātnē ir baudījuši daudz lielāku atbalstu.