Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā top patstāvīgais ziņojums par ES Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Tas nav likumdošanas ziņojums, bet Komitejas un Parlamenta viedoklis, kuru Komisijai būtu jāņem vērā, gatavojot turpmākos likumdošanas priekšlikumus.

Atbildīgais ziņotājs ir britu konservatīvais deputāts Richard Ashworth. Viņa ziņojuma pirmais projekts ir izstrādāts un tagad tas ir atvērts papildinājumiem un grozījumiem, kurus var iesniegt citi deputāti un kurus apspriedīs Komitejā un iekļaus tajā (vai noraidīs) pirms ziņojuma pieņemšanas kopumā.

Piedaloties Lauksaimniecības komitejas darbā, es vēlētos iesniegt šim ziņojuma projekta grozījumus, kuri atspoguļotu Latvijas lauksaimnieku un amatpersonu svarīgākos secinājumus par KLP procedūru tālāku vienkāršošanu.

Ziņojuma projekta teksts ir pieejams internetā (pagaidām tikai angļu valodā, bet drīzumā arī latviešu valodā)http://ej.uz/CAP-simplify

Es būtu gandarīta par ieteikumiem šī ziņojuma pilnveidošanai. Grozījumu un papildinājumu iesniegšanas termiņš ir 24. februāris, tāpēc es būtu pateicīga saņemt Jūsu iespējamos komentārus, atsauksmes un konkrētus ieteikumus (latviešu vai angļu Valodā) līdz 22. februārim uz e-adresi sandra.kalniete@europarl.europa.eu