Eiropas Parlamentā notiks konference par tiešmaksājumu izlīdzināšanu Baltijas valstīs


Šodien Eiropas Parlamentā (EP) notiks konference ”Baltijas valstu izaicinājums KLP reformai”, kuru organizē EP deputāti Sandra Kalniete (Latvija), Radvile Morkunaite (Lietuva) un Tunne Kelams (Igaunija) sadarbībā ar Baltijas valstu zemniekiem.

Konferencē piedalīsies EP Lauksaimniecības komitejas vadītājs Paolo De Castro, Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas vadītājs Lauksaimniecības komitejā Alberts Dess un Maireda Maginesa, kura ETP grupā ir atbildīga par KLP reformas tiešo maksājumu regulu. Konference notiks laikā, kad sākušās izšķirošās sarunas par tiešo maksājumu izlīdzināšanu un to, kāda būs Eiropas lauksaimniecības politika pēc reformas. Continue reading

Tiešmaksājumi jāizlīdzina


Publicēts Bauskas Dzīve, 29.08.2012.

Autors: Antra Ērgle

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, Tautas partijas grupas lauksaimniecības koordinators Alberts Dess vizītē Latvijā paudis, ka jāpanāk visu iesaistīto pušu atbalsts cīņā par taisnīgiem tiešmaksājumiem lauksaimniekiem.

Divu dienu vizītes gaitā šonedēļ tiekoties ar zemkopības ministri Laimdotu Straujumu, A. Dess uzsvēra, ka ieguvis būtisku informāciju par tiešo maksājumu netaisnīgo sadali starp dalībvalstu lauksaimniekiem, to izmantos, lai Briselē pārliecinātu gan politiķus, gan amatpersonas par Latvijas prasības pamatotību izlīdzināt tiešmaksājumus. Continue reading

EP deputāts: tiešie maksāj​umi Baltijas zemniekiem ir īpaši risināms jautājums


Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Mišels Dantēns uzskata, ka Baltijas valstu tiešmaksājumu jautājums ir jārisina īpaši, ar vienreizēju finanšu pasākumu, kas izlīdzinātu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tiešmaksājumu līmeni ar nākamās grupas valstu maksājumu līmeni. Tikai pēc tam var izveidot vienotu un līdzsvarotu ES 27 tiešmaksājumu sistēmu un pieņemt galīgo lēmumu par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas tiešmaksājumu sistēmu.

Continue reading

MEPs draw up battle lines on CAP reform


By Ed Bray | Thursday 21 June 2012, www.europolitics.info
Fairer redistribution of farm subsidies between old and new member states, more proportionate checks on farmers and a later end date for vine planting rights and sugar quotas – these are some of the key changes MEPs will seek to make to the European Commission’s proposals for reforming the Common Agricultural Policy after 2014. In a preliminary exchange of views, on 18-19 June, members of the Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI) were largely favourable towards moves by Portuguese Socialist rapporteur Luis Capoulas Santos to introduce a faster convergence rate to make payments fairer across the EU. But some MEPs, such as Janusz Wojciechowski (ECR, Poland) and Sandra Kalniete (EPP, Latvia) pushed the rapporteur to go further, while others, such as Michel Dantin (EPP, France), warned that too fast a rate could put farms in older member states out of business. Continue reading

Eiropas augstākajām politiskajām amatpersonām ir jāiesaistās, lai Krievija atceltu dzīvo mājlopu importa aizliegumu


Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība, ETP grupa) ir aicinājusi EP deputātus aktīvi iesaistīties, lai risinātu jautājumu par Krievijas aizliegumu importēt dzīvos mājlopus no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Pēc Kalnietes iniciatīvas šis jautājums ir aktualizēts gan EP Lauksaimniecības, gan Starptautiskās tirdzniecības komitejās. Deputāti gatavojas Parlamenta plenārsesijā uzklausīt atbildīgos komisārus un aicināt viņus koordinēti rīkoties.

Kalniete uzskata, ka “ar šo prasību vien ir par maz – gan Komisijai, gan Padomei ir jāliek lietā visi tās rīcībā esošie līdzekļi, lai panāktu  aizlieguma atcelšanu. Galu galā Krievija ir pabeigusi sarunas par pievienošanās PTO un drīzumā kļūs par tās dalībvalsti. Šis lēmums ir pretrunā PTO saistību garam un burtam.” Continue reading

Eiropas amatperson​as: taisnīgāki maksājumi ir dalībvalst​u politiskās gribas jautājums


Šodien Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) tikās ar Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta vadītāju Silvu Rodrigesu. Tikšanās laikā Kalniete izklāstīja Rodrigesam Latvijas lauksaimnieku argumentus par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu.

Continue reading

ES lauksaimniecības komisārs vienkārši nedzird Baltijas lauksaimnieku vēlmes


Brisele, 10.janvāris. Eiropas Komisija (EK) ir nosūtījusi atbildes vēstuli par oktobrī sagatavoto Eiropas Parlamenta (EP) Baltijas valstu deputātu deklarāciju par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu. EK  prezidenta Žozē Manuela Barozzu vārdā deputātiem ir atbildējis par ES lauksaimniecību atbildīgais komisārs Dačians Čološs. Deklarācijā, kuru parakstīja visi EP Baltijas valstu deputāti, tika pieprasīts veikt taisnīgu KLP reformu, lai likvidētu tiešo maksājumu netaisnīgās atšķirības starp dalībvalstīm. Deklarācijas iniciatīvas autore bija EP deputāte Sandra Kalniete (Vienotība), kura strādā EP Lauksaimniecības komitejā. Continue reading

Jāstrādā visiem kopā


Autors: ANTRA ĒRGLE
Datums: 07.12.2011
Izdevums: Bauskas Dzīve
Rubrika: Tautsaimniecība

Eiropas Komisijas (EK) jūnijā publiskotais Eiropas Savienības (ES) septiņu gadu budžeta plāns šokēja Latvijas zemniekus, jo nesola būtiski palielināt patlaban dalībvalstu vidū mazākos lauksaimniecības atbalsta maksājumus līdz 2020. gadam.

«Bauskas Dzīvei» pagājušajā nedēļā bija iespēja iztaujāt Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti («Vienotība»), kuras stāstītais izskaidro situāciju un nosprauž mērķus tās uzlabošanai.

 Vai līdz šim nevarēja neko darīt, lai EK nesagatavotu Latvijai tik neizdevīgu budžeta plānu?

– EK balstījās uz trīs dažādu veidu priekšlikumiem, ko piedāvāja lauksaimniecības komisārs, kas bija ar skaitļiem pamatoti un izpētīti. Tā kā pati esmu strādājusi Lauksaimniecības komisariātā, neredzu veidu, kā to varēja pirms tam ietekmēt. Continue reading

Kalniete Viļņā runā par vēsturi un iepazīstina ar KLP reformas gaitu


Šodien Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) Viļņā piedalās starptautiskā konferencē “Vēsture un atmiņa. Padomju pagātne 1953 – 1990”, lai konferences dalībniekus iepazīstinātu ar Eiropas vēstures izlīguma grupas darbu. Konferences pirmajā panelī kopā ar Kalnieti piedalīsies arī Lietuvas parlamenta priekšsēdētāja Irēna Degutiene, Ārlietu komitejas vadītājs Emanuelis Zingeris un Eiropas atmiņas un sirdsapziņas platformas izpilddirektore Neela Vinkelmana. Continue reading

Pretēji viedokļi par lauku naudas dalīšanu


Autors: Ina Strazdiņa Briselē, speciāli “LA”
Datums: 09.11.2011
Izdevums: Latvijas Avīze
Rubrika: Latvijas ziņas

Latvijas mērķis – 214 eiro par hektāru pašreizējo 144 eiro vietā

Par Eiropas Savienības (ES) Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) nākotnē, kas šobrīd parādās Eiropas Komisijas piedāvājumā, patlaban ir vairāk pretēju viedokļu nekā vienbalsības. Par to spilgti liecināja tikšanās Eiropas Parlamenta (EP) sēžu zālē Briselē, kad pirmo reizi pie viena sarunu galda sēdās visas atbildīgās lēmējpuses – Eiropas Parlamenta deputāti, Eiropas Komisija un dalībvalstu lauksaimniecības ministri. Četru stundu garās debatēs, kurās izteica viedokļus un vērtējumus par KLP, vairāk bija saklausāma kritika nekā pozitīvi vērojumi. Continue reading