Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība, ETP grupa) ir aicinājusi EP deputātus aktīvi iesaistīties, lai risinātu jautājumu par Krievijas aizliegumu importēt dzīvos mājlopus no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Pēc Kalnietes iniciatīvas šis jautājums ir aktualizēts gan EP Lauksaimniecības, gan Starptautiskās tirdzniecības komitejās. Deputāti gatavojas Parlamenta plenārsesijā uzklausīt atbildīgos komisārus un aicināt viņus koordinēti rīkoties.

Kalniete uzskata, ka “ar šo prasību vien ir par maz – gan Komisijai, gan Padomei ir jāliek lietā visi tās rīcībā esošie līdzekļi, lai panāktu  aizlieguma atcelšanu. Galu galā Krievija ir pabeigusi sarunas par pievienošanās PTO un drīzumā kļūs par tās dalībvalsti. Šis lēmums ir pretrunā PTO saistību garam un burtam.”

Kalniete ir saziņā ar atbildīgajiem Eiropas institūciju ierēdņiem, kuri iesaistīti sarunās ar Krievijas iestādēm. Tomēr, kā atzinuši  Komisijas ierēdņi, viņu iespējas kaut ko ietekmēt ir ierobežotas.

Kalniete: „Nav šaubu, ka šis ir politisks jautājums, kas jārisina Eiropas vadošo politiķu līmenī. Nav pieļaujams, ka Krievijas protekcionisms nodara miljoniem lielus zaudējumus Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas un citu valstu lauksaimniekiem”.

Krievijas lēmums aizliegt mājlopu importu no ES īpaši ietekmēs Baltijas valstis, kuras ir lielākās ES dzīvo cūku eksportētājas uz Krieviju – to eksporta vērtība 2011. gadā šajās valstīs sasniedza 60 miljonus eiro.