Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Šodien Eiropas Parlamentā (EP) notiks konference ”Baltijas valstu izaicinājums KLP reformai”, kuru organizē EP deputāti Sandra Kalniete (Latvija), Radvile Morkunaite (Lietuva) un Tunne Kelams (Igaunija) sadarbībā ar Baltijas valstu zemniekiem.

Konferencē piedalīsies EP Lauksaimniecības komitejas vadītājs Paolo De Castro, Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas vadītājs Lauksaimniecības komitejā Alberts Dess un Maireda Maginesa, kura ETP grupā ir atbildīga par KLP reformas tiešo maksājumu regulu. Konference notiks laikā, kad sākušās izšķirošās sarunas par tiešo maksājumu izlīdzināšanu un to, kāda būs Eiropas lauksaimniecības politika pēc reformas.

Sandra Kalniete: ”Nesen lauksaimniecības komisārs Čološs apliecināja, ka ir atvērts EP priekšlikumam par taisnīgāku tiešmaksājumu izlīdzinājumu Baltijas zemniekiem. Tāpēc ir svarīgi, lai EP lauksaimniecības komitejas galvenie lēmumu pieņēmēji visaugstākajā līmenī izprastu, cik konkurenci kropļojoša ir piedāvātā KLP reformas tiešo maksājumu sistēma un cik netaisna tā ir pret Baltijas valstu zemniekiem. Esmu pārliecināta, ka lielais darbs, kuru visi kopā: ministre Straujuma, mūsu lauksaimnieku organizācijas un es esam ieguldījuši, būtiski ietekmēs lēmumu par tiešmaksājumiem un es sagaidu, ka pēc reformas KLP būs taisnīgāka un radīs līdzvērtīgas konkurences apstākļus visiem Eiropas zemniekiem.”

Konferencē piedalīsies ne tikai politiķi, bet arī lauksaimniecības eksperti un Baltijas zemnieki.

Kalniete uzsver, ka, par spīti runām par kopējā Eiropas Savienības budžeta samazināšanu, ir nepieciešams atrast veidu kā piešķirt papildus līdzekļus Baltijas valstu lauksaimniekiem.

”Budžeta samazināšana nedrīkst būt aizbildinājums konkurences kropļošanai un līdzekļi, kuri nepieciešami Baltijas valstu zemniekiem, uz kopējā fona ir nelieli,” uzskata Kalniete.

Eiropas Komisijas (EK) izstrādātais tiešo maksājumu izlīdzināšanas plāns Baltijas zemniekiem paredz straujāko tiešo maksājumu pieaugumu starp visām dalībvalstīm, tomēr pēc izlīdzināšanas Latvijas zemnieki saņems tikai apmēram 54% no vidējā maksājuma lieluma Eiropā. EP likumdošanas ziņojuma projektā piedāvā 65%, kas jau ir solis pareizajā virzienā.

Kalniete uzskata, ka pēc reformas Baltijas valstu zemniekiem būtu jāsaņem vismaz 80% no vidējā maksājuma lieluma, lai pēc iespējas mazāk tiktu kropļota konkurence. EP Lauksaimniecības komiteja ir atbildīga par KLP reformu un līdz gada beigām komitejas deputātiem ir jāpanāk vienots viedoklis, lai uzsāktu sarunas ar dalībvalstu valdībām. Jaunajai KLP jāstājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.