Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Faktu un informācijas avotu pārbaudei ir būtiska loma cīņā pret dezinformāciju. Vienlaikus, digitālajās platformās dominē globālā tirgus tendences un līdz ar to viltus ziņas daudz aktīvāk tiek apkarotas angļu, franču un citās pasaules lielākajās valodās, turpretī simtiem citās nelielās valodās, arī latviešu valodā, publicētu dezinformācijas un viltus ziņu dzēšana prasa ļoti ilgu laiku, radot paliekošu draudu informatīvajā telpā. Šo par nozīmīgu problēmu atzīst eksperti no STRATCOM un Re:Baltica, tādēļ viens no maniem priekšlikumiem Eiropas Parlamenta ziņojumā par dezinformācijas apkarošanu būs panākt, ka likumdošanā tiek respektētas nelielo valodu intereses,” norāda Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete.

Šoruden viņa tika apstiprināta par ziņotāju īpašajā komitejā, kas analizē ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju. Komiteja gatavo priekšlikumus dalībvalstu koordinētām darbībām, lai novērstu hibrīddraudus un cīnītos pret trešo valstu īstenotām informācijas kampaņām.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente: “Līdzšinējā prakse ar Rīcības kodeksu, kas nosaka vadlīnijas digitālo platformu pašregulācijai, gaidīto rezultātu nav devusi – praksē ir pierādījies, ka sociālo mediju pašu ziņā nevar atstāt nedz dezinformācijas monitoringu un faktu pārbaudi, nedz prasīt ātru reakciju uz viltus ziņu izplatīšanos. ES ir apņēmības pilna izstrādāt stingrāku likumu ietvaru, kas regulē sociālo mediju atbildību par publicēto saturu.

Eiropas Parlamenta īpašā komiteja dezinformācijas apkarošanai šonedēļ uzklausīja ES komisāri Veru Jourovu, kura iepazīstināja ar viņas vadībā izstrādātajiem ieteikumiem par nepieciešamo regulējumu un likumdošanu, lai cīņa ar ārvalstu iejaukšanos ES demokrātiskajos procesos būtu sekmīga un iedarbīga. Komisāre piedāvā visaptverošu rīcības plānu, kas balstās uz stingrāku sankciju mehānismu pret dezinformācijas izplatītājiem, atbalsta stiprināšanu medijiem un pilsoniskajai sabiedrībai, un citiem izglītošanās pasākumiem. 2021. gadā plānots piedāvāt arī likumdošanas priekšlikumus, kuros tiks iekļautas lielākas caurspīdības prasības apmaksātai politiskajai reklāmai digitālajās platformās.

Gatavojot Eiropas Parlamenta ziņojumu, Sandra Kalniete kopā ar augsta līmeņa ekspertiem analizē dezinformācijas postošo ietekmi uz demokrātiskajiem procesiem, tostarp vēlēšanām, kā arī izstrādā priekšlikumus ES normatīvajiem aktiem, kas nepieciešami, lai elektroniskās saziņas vidē atrastu līdzsvaru starp privātumu, izteiksmes brīvību un atbildību. Mērķtiecīga viltus ziņu apkarošana ir viena no Eiropas Savienības politikas un digitālās attīstības prioritātēm, un, deputātes ieskatā, ir jāatrod veids, kā nepieļaut, ka tehnoloģiju radītās iespējas tiek izmantotas negodīgu, savtīgu un pat noziedzīgu mērķu sasniegšanai.

————

Nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” reitingā Sandra Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas Parlamenta deputātiem. Viņa pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, Drošības un aizsardzības apakškomitejā, kā arī īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju.

Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas. Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskā grupā strādā 187 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Vienīgais Latvijas politiskais spēks, kas pārstāvēts vadošajā Eiropas politiskajā saimē, ir partija VIENOTĪBA/partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA.

Informāciju sagatavoja:

Elīna Bīviņa

Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes palīgs

Tālrunis: 29405397, e-pasts: [email protected]