Lasīšanas ilgums: 3 minūtes

Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente Sandra Kalniete šodien apstiprināta par ziņotāju īpašajā komitejā, kas analizēs ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju. Komiteja gatavos priekšlikumus dalībvalstu koordinētām darbībām, lai novērstu hibrīddraudus un cīnītos pret trešo valstu īstenotām informācijas kampaņām, kuru mērķis ir kaitēt un šķelt Eiropas Savienību.

Īpašā komiteja šī gada vasarā tika izveidota ar lielu Eiropas Parlamenta deputātu atbalstu un komitejas pilnvaru termiņš ir viens gads. Kopā ar augsta līmeņa ekspertiem tiks analizēta dezinformācijas postošā ietekme uz demokrātiskajiem procesiem, tostarp vēlēšanām un partijām kā politiskās sistēmas neatņemamu sastāvdaļu, kā arī izstrādāti priekšlikumi ES normatīvajiem aktiem, kas nepieciešami, lai elektroniskās saziņas vidē atrastu līdzsvaru starp privātumu, izteiksmes brīvību un atbildību.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente: “Eiropas Tautas partija un Latvija, kā arī pārējās Baltijas valstis pastāvīgi ir cēlušas trauksmi par dezinformācijas bīstamību un regulējuma trūkumu elektroniskās saziņas vidē, esam aicinājuši pilnveidot Eiropas Savienības dalībvalstu spēju vienoti stāties pretī viltus ziņām. Ciešāk sadarbojoties ar NATO, OECD, UNESCO un citām starptautiskām organizācijām, ir jāizstrādā ES likumdošana, kas uzliktu par pienākumu elektroniskās saziņas platformām respektēt lietotāju tiesības. Es ceru, ka komitejas darbs un man uzticētais ziņojums kalpos par stimulu ES institūcijām un dalībvalstu vadītājiem ar lielāku mērķtiecību pievērsties šim likumdošanas darbam, kas prasīs politisko gribu un nozares labāko ekspertu līdzdalību.”

S. Kalnietes vērtējumā, pēdējo gadu gaitā izpratne par politiskajiem, sociālajiem, kā arī ekonomiskajiem apdraudējumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs ir palielinājusies, redzot, kā notiek trešo valstu iejaukšanās vēlēšanās un referendumos vai nemiera un naidīguma uzkurināšana sabiedrībā. Deputāte atzīst, ka Covid-19 vīrusa pandēmija spilgtāk kā jebkad ir izgaismojusi dezinformāciju kā draudu demokrātijai un sabiedrības veselībai, tādēļ mērķtiecīga viltus ziņu apkarošana ir kļuvusi par vienu no Eiropas Savienības politikas un digitālās attīstības prioritātēm. Politiķes ieskatā ir jāatrod veids, kā nepieļaut, ka tehnoloģiju radītās iespējas tiek izmantotas negodīgu, savtīgu un pat noziedzīgu mērķu sasniegšanai.

S.Kalniete atgādina, ka, atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas vērtējumam, šobrīd pasaulē notiek cīņa ne tikai pret Covid-19 epidēmiju, bet arī pret infodēmiju, kā tiek dēvēta milzīgā nepatiesas informācijas plūsma par koronavīrusu. “Infodēmija jauc cilvēku prātus ar stāstiem par brīnumlīdzekļiem un sazvērestības teorijām, tā vairo nedrošības sajūtu, bailes un pat apdraud cilvēku dzīvības,” uzsver Eiropas Parlamenta deputāte.

Meklējot risinājumus dezinformācijas iegrožošanai, īpaša sadaļa būs vienoties par sociālo mediju platformu atbildību, jo sociālo mediju lietotāju skaits ir ievērojams, to nozīme un ietekme ir aizvien pieaugoša. S. Kalniete ir pārliecināta, ka eiropiešu interesēs ir vienoti noteikumi sociālo tīklu platformām, ciešāka sadarbība dalībvalstu vidū un ar starptautiskajām organizācijām, kā arī stingrāka politika pret Ķīnas, Krievijas un citu valstu iniciēto dezinformāciju. Cīnīties pret to nav iespējams bez spēcīgiem medijiem, tādēļ Eiropas Parlamenta loma būs sagatavot priekšlikumus gan par sociālo mediju īpašnieku iesaisti dezinformācijas sērgas apturēšanai, gan pastāvīgi uzstāt, lai Eiropas Komisija gatavo mērķētus pasākumus mediju vides stiprināšanai.

Eiropas Savienība šobrīd iegulda milzīgus finanšu resursus ekonomikas stimulēšanā, lai saglabātu uzņēmumus un darba vietas. Tāpat papildus ir piešķirts nozīmīgs finansējums veselības aprūpei un zinātnei, lai radītu drošu aizsardzību pret vīrusu. Taču ne mazāk būtiski ir investēt profesionālos un kvalitatīvos medijos un medijpratībā jebkurā vecuma grupā, ieviest jaunus informācijas aprites nosacījumus sociālo mediju platformās, lai pasargātu cilvēkus no melīgas un maldinošas informācijas gūzmas. Neatkarīgi mediji, faktu pārbaudītāji, pētnieki, pilsoniskā sabiedrība – tie ir stabili pamati, kas jāstiprina ar visiem pieejamiem instrumentiem, tai skaitā finansiāli, lai veidotu eiropiešiem drošu un aizsargātu informatīvo telpu,” norāda S. Kalniete.

Sandra Kalniete pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, Kalniete strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, Drošības un aizsardzības apakškomitejā, kā arī īpašajā komitejā, kas analizē ārvalstu iejaukšanos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskā grupā strādā 187 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Vienīgais Latvijas politiskais spēks, kas pārstāvēts vadošajā Eiropas politiskajā saimē, ir partija VIENOTĪBA/partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA.

24.09.2020