Lasīšanas ilgums: < 1 minūtes

Šodien vērienīgs zemnieku protests bloķē Briseles centru. Krīzei vairākās lauksaimniecības nozarēs ieilgstot, zemniekiem atkal vajadzīgs lielāks atbalsts no ES. Ir svarīgi palīdzēt Baltijas valstu un Somijas piensaimniekiem, kuri visvairāk ir cietuši no Krievijas blokādes.

Ieilgusī krīzes situācija piena tirgū pēdējos mēnešos ir vēl vairāk pasliktinājusies piena cenu svārstību dēļ, jo krītas pieprasījums pasaules tirgos. Tās turpina krist ekonomikas atdzišanas Ķīnā, Krievijas blokādes un piena ražošanas apjoma pieauguma pēc kvotu atcelšanas dēļ.

Kalniete: “Šodien izskan arī netieši aicinājumi atjaunot piena ražošanas kvotas Eiropā, kuras tika atceltas pirms pusgada. Tas nav ne gudri, ne pareizi. To vietā svarīgāk ir nodrošināt taisnīgāku ieņēmumu sadali pārtikas piegādes ķēdē “zemnieks-ražotājs-tirgotājs”.”

Kalniete un citi Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejas deputāti ir atkārtoti komisāram Hoganam norādījuši uz nepieciešamību pēc ārkārtas atbalsta krīzes pārvarēšanai. Kā iespējamajos risinājumus deputāti min paātrinātu tiešmaksājumu izmaksu, finansiālo atbalstu no Eiropas Investīciju bankas un produktu pārdošanas veicināšanas kampaņas.

“ES ir atkārtoti un mērķēti jāpalīdz piensaimniekiem pārvarēt šo krīzi, kaut vai daļēji izmantojot 2014./2015. gadā iekasētās nodevas par piena kvotu pārsniegšanu 860mlj euro apmērā,” saka Kalniete.

Sandra Kalniete ir Eiropas Parlamenta lielākās frakcijas – Eiropas Tautas partijas grupas – priekšsēdētāja vietniece un darbojas Parlamenta Ārlietu un Lauksaimniecības komitejā