Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Krievijas ir Latvijas lauksaimniecības svarīgākais tirgus, kas veido 30% no mūsu lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecības. Piena iepirkuma cena Latvijā ir kritusies vairāk kā par 30%. Tā ir zem 19 centiem par litru, kas ir zem pašizmaksas.

Mēs apsveicam tos pasākumus, kurus Eiropas Komisija jau ir īstenojusi. Pašlaik Latvijas zemnieki par 99,1% ir izpildījuši piena kvotas. Esošās krīzes apstākļos nav pareizi zemniekus sodīt par piena kvotas pārsniegšanu. Mēs uzskatam, ka līdz 2015.gada pavasarim, kad tiks atceltas kvotas, Eiropas Komisjai ir jāatceļ soda naudu piemērošana. Šāds lēmums palīdzētu saglabāt daudzas piensaimniecības Centrālajā un Austrumeiropā. Līdz šim pret šo lēmumu iebilst vairāku valstu grupa. Es vēršos pie šo valstu pārstāvjiem izrādīt vairāk izpratnes un solidaritātes un atrast labu kompromisu, kas soda naudas jautājumu atrisinātu. Embargo apstākļos tas nav tikai ekonomisks lēmums, tas ir politisks lēmums. Un noslēdzot. Nelolosim ilūzijas. Krievijas tirgus Eiropai būs slēgts tik ilgi, kamēr nemanīsies Krievijas ģeopolitiskie mērķi. Putina vadīšanas laikā tas nenotiks.

Sandra Kalniete:

Russia has been the main export market for Latvian farmers representing 30% of our agri trade. Milk price in Latvia decreased for more than 30%. One litre of milk costs less than 19 cents, what is below the production cost.

We welcome the measures that have already been taken by the commission. Latvian farmers have reached 99.1% of their milk quota. In the face of such crisis, it is not right to penalize farmers for exceeding their milk quotas. We consider that European AGRICouncil has to suspend the penalties until milk quotas are abolished in the spring of 2015. Such a decision would save many milk farms in Central and Eastern Europe. I know that so far, the group of countries oppose this decision. However, I appeal  these countries to show more flexibility and solidarity and  seek the good compromise on penalties for milk overproduction. It is not only economical, but also a political decision. In conclusion, have no illusions. Russian market will not be back for European farmers unless there is a change of its geopolitical goals. Be aware, under Putin it will not happen.