Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Šodien Eiropas Parlamenta plenārsēdē galējā redakcijā tika apstiprināta Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma, kura nosaka vadlīnijas pēc kurām turpmākos gadus Eiropas zemnieki varēs saņemt atbalstu. Latvijai KLP reforma ir ļoti svarīga, jo paredz, ka Latvijai atvēlētie līdzekļi pieaugs par 50%, kamēr citām dalībvalstīm lauksaimniecībai atvēlētais budžets tiks samazināts. Tāpat svarīgi, ka turpmāk lielāks tiešais atbalsts tiks sniegts tieši ražojošajiem zemniekiem, lai Eiropas lauksaimniecība kļūtu konkurētspējīgāka pasaules līmenī.

Sandra Kalniete: „Jaunā Eiropas lauksaimniecības politika būs izdevīgāka tieši Latvijas zemniekiem un tiem, kuri tiešām nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Kopumā lauksaimniecības budžets tiek samazināts par 17%, kamēr Latvijai tas pieaugs par aptuveni 50%. Tas, ka sasniegtais kompromiss īsti neapmierina nevienu no dalībvalstīm, apliecina, ka tas ir labākais iespējamais pašreizējos apstākļos. Tāpēc KLP reforma nav pabeigta un tā ir jāturpina jau nākamajā EP sasaukumā. Tiešmaksājumu tālāka izlīdzināšana ir absolūti nepieciešama, lai būtu godīgāka konkurence un arī lauksaimniecībā darbotos īsts vienotais Eiropas tirgus.”

KLP budžets turpmākajiem 7 gadiem būs 373.2 miljardi eiro, kas ir 38.9% no kopējā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta, kura apmērs ir 960 miljardi eiro. Latvijas budžets no aptuveni 1.7 miljardiem eiro pieaugs līdz aptuveni 2.7 miljardiem eiro. „Mēs varam lepoties ar sasniegto rezultātu un to, cik saskaņoti starp Ministru prezidentu, Zemkopības ministriju, zemnieku organizācijām un EP deputātiem strādājām, lai Baltijas valstu tiešmaksājumu jautājumu padarītu par vienu no galvenajiem KLP reformas jautājumiem. Tāpat es gribētu pateikt paldies visiem tiem zemniekiem, kuri piedalījās darbā pie KLP reformas, brauca tikties ar deputātiem uz Briseli, tur piketēja vai uzņēma deputātus savās saimniecībās Latvijā. Mēs bijām vienoti, runājām vienā balsī un tieši tādēļ mums izdevās sasniegt labu rezultātu,” uzskata Kalniete.