Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta deputāte SANDRA KALNIETE 10. septembrī izsludina konkursu “ATDZIMT NO PELNIEM”.

“Es uzskatu, ka sabiedrība nepietiekami novērtē sievietes uzņēmējas ieguldījumu valsts ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Īpaši atbalstu un atzinību ir pelnījušas sievietes mazās uzņēmējas, jo viņas ne tikai maksā nodokļus, bet arī rada darbavietas apkaimē un dod iespēju cilvēkiem palikt savā novadā un Latvijā.

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas, es nolēmu iedibināt balvu “Atdzimt no pelniem”, kas tiks piešķirta sievietei uzņēmējai, kura pēc liela morāla, cilvēciska, materiāla vai finansiāla zaudējuma ir apguvusi jaunas iemaņas un uzsākusi kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, piemēram, nodibinājusi savu uzņēmumu vai kādā savā dzīves posmā kardināli mainījusi savu karjeru, un ir sasniegusi nozīmīgus rezultātus šajā jaunajā nodarbē, ir “atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt citiem cilvēkiem”, tā Sandra Kalniete pamato balvas izsludināšanu.

Iepriekšējos gadus konkurss tika organizēts sadarbībā ar biedrību „Līdere”, savukārt no 2012.gada par konkursa oficiālo partneri un līdzorganizatoru kļuvusi arī A/S „Dzintars”. 2010.gadā konkursam tika iesniegti 27 pieteikumi, savukārt 2011.gadā 29 pieteikumi.

„Arī mēs, AS „Dzintars”, kurš ir viens no vissenākajām uzņēmumiem, ar bagātu un senu vēsturi, strādājot no 1849. gada, vairākas reizes esam bijuši situācijās, kurā ir jāsaņem spēki, jānotic sev un jāpierāda, ka ar mīlestību pret savu darbu, saliedētību un degsmi var izdzīvot jebkuras grūtības, un tā mēs turpinām ticēt sev jau 163 gadus! Tāpēc īpaši gribam izcelt un sveikt sievietes, kuras priecē ar sasniegumiem un apbrīnas pilniem stāstiem”, teic Svetlana Savčuka.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad pretendentes konkursam var pieteikt ne tikai trešās puses, bet pietiekties var arī uzņēmējas pašas.

Pieteikumus – vēstules līdz 2012. gada 10. oktobrim gaidīs konkursa žūrija sekojošā sastāvā:

  • Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte;
  • Aiva Vīksna, Biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja;
  • Svetlana Savčuka, A/S „Dzintars” Tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
  • Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
  • Santa Anča, izdevniecības “Žurnāls “Santa”” galvenā redaktore un līdzīpašniece;
  • Rasma Freimane, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja;
  • Agita Hauka, Iecavas sieviešu kluba “Liepas” valdes priekšsēdētāja;
  • Inese Haite, Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” valdes priekšsēdētāja;
  • Ingrīda Blūma, SIA “i-bloom” valdes locekle;
  • Pēteris Strautiņš, „DnB Banka” ekonomikas eksperts.

Konkursa uzvarētāja saņems naudas balvu: 1000 latus un piemiņas zīmi; savukārt 15 labākās balvas pretendentes saņems Sandras Kalnietes uzaicinājumu 2013. gada sākumā apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.

Visas dalībnieces priecēs AS „Dzintars” sagatavotās balvas ar parfimēriju un biokosmētiku.

Informācija par konkursu (nolikums, pieteikuma anketa) pieejama: www.lidere.lv