Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete un Nobela prēmijas laureāte literatūrā Herta Millere 2011.gada 12.aprīlī piedalīsies Gētes institūta Latvijā organizētajā H.Milleres jaunās grāmatas “Elpas šūpoles” lasījumā un sarunā par izsūtījuma pieredzi un deportāciju izvērtēšanu postsociālisma valstīs pēc 1989.gada.

Vairāk informācijas lūdzu skatīt šeit: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/kue/lit/hmu/lv7329129v.htm