Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Šodien Eiropas Parlaments ir pieņēmis rezolūciju, kurā aicina ieviest sankcijas pret Baltkrievijas režīmu. EP rezolūcijā norādīts, ka ES jānosaka finansējuma iesaldēšana un ieceļošanas aizliegums Baltkrievijas amatpersonām, tiesnešiem un drošības darbiniekiem, kuri bija iesaistīti vardarbīgajā demonstrācijas apspriešanā pēc vēlēšanām 2010. gada 19.decembrī. Šīm sankcijām ir pievienota arī prasība par ieslodzīto opozīcijas līderu atbrīvošanu no ieslodzījuma.

Rezolūcijā deputāti nosoda brutālās policijas un Valsts drošības komitejas represijas vēlēšanu dienā un “aicina veikt šo notikumu neatkarīgu un objektīvu starptautisku izmeklēšanu EDSO pārraudzībā”. Deputāti arī pieprasa sarīkot atkārtotas un neatkarīgas vēlēšanas, kas būtu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. 

Stingras sankcijas

Deputāti atkārtoti apstiprina savas prasības aizliegt Baltkrievijas varas pārstāvjiem un drošības darbiniekiem ieceļot ES, kā arī finansējuma iesaldēšanu, – kas ir saskaņā ar EP priekšsēdētāja Ježija Buzeka (EPP, Polija), vairāku EP komiteju un delegāciju kopīgu paziņojumu šī gada 12.janvārī. Šīm sankcijām jāpaliek spēkā “vismaz tik ilgi, kamēr no ieslodzījuma atbrīvo visus politiskos ieslodzītos un aizturētos”.

Deputāti uzskata, ka būtu jāizskata vēl papildus ekonomiskas sankcijas, piemēram, iesaldējot finanšu atbalstu no Starptautiskā valūtas fonda, Eiropas Investīciju bankas vai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas.

Atbalsts opozīcijai

Eiropas Savienībai ir jāatvieglo ES vīzu pieteikšana Baltkrievijas iedzīvotājiem un jāpaplašina finansiālais atbalsts neatkarīgiem medijiem (piemēram, TV Belsat, Eiropas Radio Baltkrievijai vai Radio Racja) un NVO, kas strādā opozīcijā un popularizē demokrātijas idejas.

Tajā paša laikā ir jāaptur Komisijas atbalsts valstij piederošajiem medijiem, savukārt Baltkrievijā aizliegtām NVO būtu jāsniedz iespēja reģistrēties, lai tās varētu pieteikties dalībai ES programmās.

Valsts terors pret bērnu

Deputāti īpašu uzmanību pievērš gadījumam, kad  Baltkrievijas varas iestādes centās ievietot valsts aprūpes centrā trīsgadīgo Daņilu Saņņikovu (Danil Sannikov), jo vēlēšanu dienā tika apcietināti viņa vecāki – prezidenta amata kandidāts Andrejs Saņņikovs (Andrei Sannikov) un pētnieciskā žurnāliste Irina Kalipa (Irina Khalip). Patlaban Daņila dzīvo pie vecmāmiņas.

Deklarācijas teksts pieejams šeit.

Sandra Kalniete: ” Eiropas Savienībai ir aktīvi jāpauž sava nostāja par notikumiem Baltkrievijā. Mums ir jānosoda opozīcijas vardarbīga apspiešana un prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošana. Brīvība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un mēs varam veiksmīgi attīstīt sadarbību tikai ar tām valstīm, kur šīs vērtības tiek ievērotas. Tāpēc politieslodzīto atbrīvošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai Eiropas Savienība atsāktu dialogu ar Baltkrieviju.

Ar šo paziņojumu Eiropas Parlamentam ir jādod skaidrs signāls Baltkrievijas vadībai, ka mēs vēlamies sadarbību, bet ekonomisko interešu vārdā nekad nebūsim gatavi ignorēt personu politisko brīvību ierobežošanu vai vēlēšanu rezultātu viltošanu. It īpaši tādēļ, ka pirms vairāk kā 20 gadiem ievērojama daļa Eiropas Parlamenta deputātu paši cīnījās par brīvību.

Sankcijas ir jāievieš pret Baltkrievijas režīmu, bet tās nedrīkst skart Baltkrievijas tautu, kurai mums ir jāatver logs uz Eiropu. Eiropas universitātēs ir jāuzņem baltkrievu jaunieši, kuri par politisko darbību ir izslēgti no universitātēm un Lukašenko vadītajā Baltkrievijā vairs nekad nevarēs iegūt izglītību. Mums ir jāstiprina sadarbība ar Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, atbalstot viņu cīņu un daloties ar viņiem pieredzē.

Esmu pārliecināta, ka Baltkrievijas tauta ir pelnījusi demokrātisku valsti, kur tiek ievērotas cilvēktiesības, kur notiek godīgas velēšanas un kur pastāv vārda brīvība. Ja Baltkrievijas vadība vēlas sadarboties ar mums, tad viņiem nāksies šos noteikums ievērot.”