Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Šodien, 2011.gada 15.janvārī – Jelgavas pilī notiks biedrības „Zemnieku Saeima” organizētā Lauksaimnieku Jaungada balle, kurā tiks pasniegta Sandras Kalnietes balva jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”.

Konkurss jaunajiem lauksaimniekiem tika izsludināts 2010.gada oktobrī, sadarbojoties Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei, Zemnieku Saeimai un Latvijas Avīzei. Lai arī konkurss notika pirmo reizi, tajā piedalījās 29 pretendenti no visiem Latvijas novadiem. Otrajai kārtai tika izvirzīti 22 pretendenti – no tiem 20 saimniecības žūrijas locekļi apmeklēja klātienē.

Izrādot pateicību par atsaucību un uzdrīkstēšanos, visi žūrijas locekļi nolēmuši pasniegt arī simpātiju balvas kādam no pretendentiem:

  • Zemnieku Saeima pasniegs balvu nominācijā „Cilvēks lauksaimniecības sabiedrībai”
  • Latvijas Avīze pasniegs balvas divās nominācijās „Par inovāciju” un „Par uzņēmību”
  • Latvijas Jauno Zemnieku klubs pasniegs balvu nominācijā „Par uzņēmību, degsmi un sparu, mērķtiecīgi darbojoties savā jomā un attīstot Latvijas lauksaimniecību”
  • Hipotēku banka pasniegs balvu nominācijā „Par profesionālu saimniekošanu un neatlaidīgu attīstību”, savukārt Hipolīzings pasniegs balvu nominācijā „Par prasmīgu un tālredzīgu saimniekošanu”
  • Lauku atbalsta dienests pasniegs balvu nominācijā „Par izdomu un atraktivitāti”
  • Latvijas Lauksaimnieku Kooperatīvu Asociācija pasniegs balvu nominācijā „Par neatlaidību un stabilitāti”
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte pasniegs balvu nominācijā „Par efektīvu saimniekošanu”

Kā jau tika informēts – konkursa idejas autore ir EP deputāte S. Kalniete. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus / lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Tā būs pilnībā apmaksāts brauciens 2 personām uz kādu no Eiropas vadošajām lauksaimniecībai veltītājām izstādēm / gadatirgiem / pasākumiem. Konkursa veicināšanas balvu piešķirs 20 cilvēkiem un tā būs dalība 2 dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

Jauno lauksaimnieku balvas konkursa žūrijā darbojās:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētaja vietniece;

Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;

Anna VītolaHelviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja (arī konkursa žūrijas priekšsēdētāja).

Foto: konkursa „Senču aicinājums” balvas. Balvas autors – tēlnieks P.Jaunzems.