Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Sandra Kalniete: “Jau pirms kāda mēneša Eiropas Parlamenta polistiskajās grupās sāka apspriest rezolūciju par Eiropas Komisijas 2011.gada darba programmu. Tajā līdzās citām svarīgām jomām bija iekļauti arī četri paragrāfi par kopējās lauksaimniecības politiku. Lasu – KLP reformas procesam ir jārada patiesi kopīgu un daudzfunkcionālu utt lauksaimniecības politiku – un ne vārda par taisnīguma principu, kuru ar tādām grūtībām izdevās iecīnīt EP ziņojumā par KLP reformas principiem, kuru pieņēma aizgājušajā vasarā. Prasu kolēģiem, kāpēc mēs atkāpjamies no tā, par ko esam jau vienojušies. Piekrīt iekļaut ” taisnīgs” formulējumos.

Seko papildinājumu un labojumu iesniegšanas periods. Lasu priekšlikumus. Vairākos aicināts izsvītrot vārdu “taisnīgs”! Atkal iecīnu atpakaļ.

Pirms dažām dienām saņēmu rezolūcijas projektu par kuru bija vienojušies 3 lielāko politisko grupu sarunu vedēji. Šoks. Projektā ne tikai nav “taisnīgs”, bet nav atstāts arī neviens paragrāfs par lauksaimniecību. Vienīgā vieta, kur lauksaimniecība pieminēta attiecas uz lauksaimniecības sektoru Āfrikā, kurš jāstiprina. Atceros, ka arī rezolūcijā par ES stratēģiju 2020.gadam sākotnēji lauksaimniecība vispār nebija pieminēta. To iekļāva pēc uzstājīgas “lauksaimniecības draugu”, pie kuriem piederu arī es, prasības. Tātad lauksaimniecības “piemiršana” šoreiz nav nejaušība, bet kopīga tendence. Arī citi deputāti, kas strādā ar lauksaimniecības jautājumiem pamanījuši to pašu, ko es. No jauna uzrakstam un iesniedzam paragrāfus par lauksaimniecību. Tos iekļauj atbalstāmajos rezolūcijas papildinājumos.

Vakar par rezolūciju nobalsoja EP plenārsēdē. Parlaments ir atzinis, ka lauksaimniecība ir starp Eiropas Komisijas svarīgajiem darbiem. Arī “taisnīgums” kā KLP reformas princips ir apstiprināts nobalsotajā dokumentā.

Nu, ko. Gaidīsim tālākos dejas riņķus ap KLP reformu un “taisnīgs” principu, kuru agri vai vēlu būs jāpārtulko konkrētos darbos un finanšu atbalstā, kas izlīdzinās netaisnīgos tiešmaksājumus  Latvijas un citu jaun ES dalībvalstu zemniekiem.”