Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Šodien, 29.novembrī konkursa žūrija vienojās par tiem pretendentiem, kuri iekļuva konkursa nākamajā kārtā. Kopumā konkursam tika pieteikti 29 pretendenti no visiem Latvijas novadiem, savukārt otrajā kārtā tikušas 22 saimniecības.

Lai godinātu tos jaunos cilvēkus, kas lauksaimniecību redz kā savu dzīves profesiju un popularizētu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, Sandra Kalniete kopā ar Latvijas Avīzi un Zemnieku Saeimu 1. oktobrī izsludināja konkursu „Senču aicinājums”. Pieteikšanās konkursam ilga no 1. oktobra līdz 15. novembrim. Visvairāk pieteikumu tika saņemti no Zemgales – 13, no Vidzemes – 8, no Kurzemes – 5, bet no Latgales – 3. Atbilstoši žūrijas sastādītajam darba grafikam – šodien žūrija vienojās par tām saimniecībām, kuras žūrijas locekļi apmeklēs klātienē, lai personīgi tiktos ar jaunajiem lauksaimniekiem un iepazītos ar saimniecību ikdienu. Pēc sēdes konkursa žūrijas priekšsēdētāja Ramona Brālis gandarīti teica: „Priecājos, ka jaunie lauksaimnieki ir bijuši tik atsaucīgi, pierādot, ka tie arī savā aizņemtībā interesējas par jaunām iespējām savas pieredzes un zināšanu paplašināšanai, ko šāds konkurss var sniegt.”

Jauno lauksaimnieku balvas konkursa žūrijā darbojas:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētaja vietniece;

Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;

Anna VītolaHelviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja (arī konkursa žūrijas priekšsēdētāja).

Kā jau tika informēts – konkursa idejas autore ir EP deputāte S. Kalniete. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus / lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Tā būs pilnībā apmaksāts brauciens 2 personām uz kādu no Eiropas vadošajām lauksaimniecībai veltītājām izstādēm / gadatirgiem / pasākumiem. Konkursa veicināšanas balvu piešķirs 20 cilvēkiem un tā būs dalība 2 dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

PIELIKUMĀ: konkursa „Senču aicinājums” balvas fotogrāfija. Balvas autors – tēlnieks P.Jaunzems.