Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Strasbūra, 23. septembris. Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalnieti (Vienotība, ETP grupa)  šodien tikās ar ES lauksaimniecības komisāru Dačanu Čološu, lai apspriestu ES lauksaimniecības politikas reformas gaitu.

Kalniete aicināja Čološu izstrādāt objektīvus kritērijus atbalsta sniegšanai Eiropas lauksaimniekiem. Tikai atsakoties no līdzšinējās prakses maksājumus balstīt uz vēsturiskajā atsaucēm, ir iespējams panākt taisnīgāku atbalsta sadalījumu starp dalībvalstīm.

Čološs apstiprināja, ka Eiropas Komisija gatavo politikas priekšlikumu, kurš ļaus  sasniegt līdzsvarotāku maksājumu līmeni Eiropā. Komisija nāks klajā ar šo ierosinājumu 17. novembrī.

Viņš arī strādā pie  atbalsta maksājumu administrēšanas vienkāršošanas. Atbalstam jābūt mērķtiecīgam, caurredzamam un tā rezultātiem ir jābūt izmērāmiem, uzskata komisārs. Procedūru vienkāršošana lielā mērā ir arī dalībvalstu ziņā, norādīja komisārs.

Kalniete un Čološs bija vienisprātis, ka no Eiropas lauksaimniekiem nevar prasīt  sniegt  vairāk pakalpojumu visas sabiedrības labumam, vienlaikus samazinot  maksu par tiem. No 2014.-2020. gadam lauksaimniecības politikai jāatvēl vismaz trešā daļa  no ES kopējā budžeta.

Kalniete un Čološs apstiprināja savu pārliecību, ka nedrīkst notikt ES lauksaimniecības politikas ” renacionalizācija”, kas ļautu atsevišķām dalībvalstīm sniegt tādu atbalstu saviem zemniekiem, kas kropļotu iekšējo tirgu un radītu negodīgu konkurenci.

Sandra Kalniete  darbojas Eiropas parlamenta  Lauksaimniecības un Iekšējā tirgus komitejās. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlaments ir ieguvis jaunas pilnvaras lauksaimniecības politikas un budžeta noteikšanā. Šis budžets tagad ir jāsaskaņo ne tikai dalībvalstu starpā, bet arī ar Parlamentu. Sandra Kalniete šogad piedalās vairāku parlamenta politikas lēmumu izstrādē par Eiropas lauksaimniecības politiku nākotnē.