Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Šodien Eiropas parlaments plenārsesijā apstiprināja grozījumus regulai par gāzes piegādes drošības pasākumiem Eiropā. Šīs Regulas projektu izstrādāja Eiropas Komisija enerģētikas komisāra Andra Piebalga vadībā. Tās mērķis ir novērst tādus gāzes piegādes apdraudējumus, kādus radīja Krievijas un Ukrainas gāzes krīze 2009. gada janvārī.

Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību komitejas atzinumu par šo likumdošanu sagatavoja deputāte Sandra Kalniete (“Vienotība”). Komiteja apstiprināja viņas apkopotos un virzītos grozījumus regulas projektam.

Sandra Kalniete: “Regula ir svarīga Eiropas kopīga atbilde uz krīzi 2009. gada janvārī, kad miljoniem cilvēku Eiropā cieta aukstumu, tika apturēta skolu un rūpnīcu darbība, jo Krievija uz divām nedēļām pārtrauca gāzes piegādi caur Ukrainu, bet Eiropas valstis nebija gatavas solidāri un organizēti rīkoties krīzes pārvarēšanai. Esmu gandarīta, ka dalībvalstis ir sapratušas, ka ir jāatsakās no sava nacionālā egoisma un jāveido kopīga un solidāra enerģētikas politika”

Svarīgākie Kalnietes ziņojumā ietvertie priekšlikumi nostiprināja konkrētas garantijas konkrētam aizsargāto patērētāju lokam visā Eiropā, rosināja piešķirt plašas pilnvaras Eiropas Komisijai rīcībai krīzes situācijas un nostiprināja valstu solidaritātes principu enerģētiskajā drošībā.

Kalniete: “Šis būs nozīmīgs solis kopīgas Eiropas enerģētikas politikas izveidošanā. Bez tās Eiropa nespēs līdzvērtīgi runāt ar enerģijas piegādātajiem un pietiekoši aizstāvēt visu savu pilsoņu intereses. Mums Latvijā ir īpaši svarīgs dalībvalstu solidaritātes princips. Regula palīdzēs pārvarēt Baltijas izolētību no ES kopējiem gāzes tīkliem, pastiprinās uzraudzību pār trešo valstu piegāžu drošību un dalībvalstu darījumiem ar ārējiem partneriem.”

Kalniete šodien uzstājās debatēs par Regulas projektu  Parlamenta plenārsesijā.  (Debašu video)

Es esmu gandarīta, ka Parlamenta rezolūcija atspoguļo to dalībvalstu bažas, kuras ir izolētas enerģētikas jomā, jo tās lielā mērā vai
pilnībā ir atkarīgas no trešo valstu gāzes importa un tām trūkst infrastruktūras savienojumu ar pārējām Eiropas Savienības
dalībvalstīm. Es ceru, ka šīs regulas pieņemšana un tālāka Eiropas kopīgās enerģētikas politikas attīstība ļaus  šīs bažas novērst.

Kā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas referente es gribu ar gandarījumu atzīmēt vairākas lietas, kurās Parlamenta komitejas ir uzlabojušas šo likumdošanas priekšlikumu:

1. precizēts un skaidri definēts “aizsargāto patērētāju” loks, kam ir garantēta gāzes piegāde ekstrēmos apstākļos.  Jaunā definīcija ļauj nepārprotami  noteikt nepieciešamo pasākumu apjomu un saglabā reģionālās un Eiropas solidaritātes principus;

2. ir nostiprināta, izvērsta un konkretizēta Eiropas solidaritātes principa darbība, uzsvaru liekot uz reģionālo sadarbību un Komisijas pilnvaru un atbildības palielināšanu;

3.piegādes traucējumu risināšanā par nepārprotami prioritāriem ir noteikti tirgus instrumenti, nevis ārpustirgus pasākumi, kuri jāizmanto vienīgi gadījumos, kad tirgus mehānismu iespējas nodrošināt piegādi aizsargātajiem patērētājiem ir izsmeltas.

Citus materiālus par Sandras Kalniets un Eiropas Parlamenta darbu enerģijas drošības jomā skatiet http://kal.dev-web-server.eu/tag/energija/