Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Balsojuma skaidrojums par rezolūciju ‘par romu stāvokli Eiropā un personu tiesību uz brīvu pārvietošanos pārkāpumiem’ Eiropas Parlamenta sesija Strasbūrā 2010 9. septembrī . B7-0492/2010 Šo rezolūcijas projektu iesniedza Eiropas Tautas partijas un Eiropas konservatīvo un reformistu grupu deputāti, tomēr viņš neguva vairākumu. Parlaments ar balsu vairākumu pieņēma citu rezolūcijas variantu.

Es balsoju par Eiropas Tautas partijas grupas ierosinātas rezolūcijas pieņemšanu, jo uzskatu, ka ir nepieciešams pieņemt un īstenot visaptverošu romu problemātikai veltītu kopīgu Eiropas stratēģiju, kas novērstu romu sociālo un ekonomisko atstumtību.

Minoritāšu jautājumi Eiropā ir sarežģīti un delikāti, tie bieži tiek izmantoti šauru politisku mērķu sasniegšanai. Man ir nepieņemamas politiskas manipulācijas, kuras pēc būtības nerisina problēmas saknē, bet sarežģī  minoritāšu integrāciju.

Romu sociālās integrācijas veicināšanai ir nepieciešams pienācīgs Savienības finansējums un dalībvalstu sadarbība tās īstenošanai.

ES rīcībā jau ir dažādi instrumenti, ko var izmantot romu atstumtības izskaušanai, tai skaitā Eiropas Sociālais fonda iespējas. Tās papildinās arī iespēja izmantot līdz 2% no kopējā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma izdevumiem mājokļu jomā atstumto iedzīvotāju kopienām.

Tāpēc šobrīd ir svarīgi nodrošināt praktisku rīcību romu integrācijai pirmkārt dalībvalstīs, kuru valsts piederīgie viņi ir. Vienlaikus, protams, ir jānodrošina pārvietošanās brīvība Savienība un, izraidot ES pilsoņus no kādas dalībvalsts, ikviens gadījums ir jāizskata atsevišķi un izraidīšanas pamatā ir jābūt pienācīgam tiesas lēmumam.