Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Sandra Kalnietes rakstiska deklarācija  Eiropas Parlamenta sesijā Strasbūrā 2010. gada 8. septembrī

Eiropas Savienība ir pasaules vadošais reģions, kurš jau vairāk kā 50 gadus rīkojas pēc noteiktiem principiem. Mēs esam spēcīgi, jo esam bijuši vienoti un solidāri. Kopienas lielākās dalībvalstis ir ievērojušas mazāko valstu intereses, bet ekonomiski spēcīgākās valstis atbalstījušas ekonomiski vājākās valstis. Arī turpmāk mēs nedrīkstam atteikties no šiem principiem.

Vairāku dalībvalstu iedzīvotāju sašutumu ir izraisījis Francijas nodoms pārdot Mistral karakuģus Krievijas Federācijai, kura pirms diviem gadiem uzbruka Eiropas Savienības un NATO partnerim Gruzijai. Nevēlos apšaubīt Francijas tiesības šādu darījumu veikt, tomēr aicinu Franciju ievērot tos ES un NATO principus, pēc kuriem tā ir rīkojusies pagātnē un, esmu pārliecināta, rīkosies arī nākotnē.

Šis darījums raisa bažas Francijas NATO un ES partneriem, kuri vienmēr ir ievērojuši savstarpējās solidaritātes principus. Īstermiņā finansiāli šis darījums būtu veiksmīgs, bet ilgtermiņā tas varētu mazināt Eiropas drošību un pasliktināt attiecības starp kopienas dalībvalstīm, tādējādi darot mūs vājākus. Nedrīkst ignorēt partneru viedokli, it īpaši tik svarīgā jautājumā kā ES dalībvalstu militāro drošība.

Mēs nedrīkstam ļaut citām valstīm vājināt mūsu vienotību ar šādiem darījumiem. Atcerēsimies, ka mūsu tuvākie draugi un sabiedrotie nav meklējami Austrumos, bet gan kopienas iekšienē. Turpināsim sekot tiem principiem, kurus esam ievērojuši līdz šim. Ja mēs būsim vienoti, mēs būsim stipri!