Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Latvijas radio – 2 intervē Latvijas avīzes žurnālisti Ivetu Tomsoni, kura komentē  Sandras Kalnietes darbu EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā.
Pārraides audioieraksts LR-2 “Jautājumi un atbildes par ES” 03.06.2010