Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Latvijas avīze, 2010. gada 17. jūnijā

Autora: Iveta Tomsone

Šonedēļ Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja apstiprināja ziņojumu par Eiropas kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada, tajā ietverot arī deputātes Sandras Kalnietes priekšlikumus.

“Latvijas Avīze” jau rakstīja, ka šobrīd EP gatavo pirmo no trim ziņojumiem par KLP reformu pēc 2013. gada, lai gada otrajā pusē varētu sagatavot kopīgo EP nostāju šajā jautājumā. To nāksies ņemt vērā Eiropas Komisijai un ES Lauksaimniecības ministru padomei, lemjot par lauksaimniecības un lauku attīstības nākotni.

Eiropas Tautas partijas grupas preses padomnieks Ģirts Salmgriezis informē, ka EP ziņojuma projekts izraisījis karstas debates, jo bijis nepieciešams rast kompromisu starp gandrīz 900 iesniegtajiem grozījumiem. Tik sīvā konkurencē Latvijas deputātei Sandrai Kalnietei izdevies panākt viņas iesniegto priekšlikumu iekļaušanu kopējā ziņojumā. Deputāte rosina pāriet uz jauno, vienlīdzīgāko atbalsta maksājumu kārtību pēc iespējas ātrāk, noteikt objektīvus atbalsta kritērijus, nodrošināt godīgu konkurenci visu Eiropas valstu lauksaimnieku starpā un piešķirt finansējumu valstīm atbilstoši to attīstības vajadzībām. Par svarīgu sasniegumu S. Kalniete uzskata komitejas atbalstīto principu, ka nekāds pārejas periods tiešā atbalsta maksājumu sistēmā “nedrīkst traucēt mērķi bez kavēšanās sasniegt līdzsvarotu atbalsta sadalījumu starp dalībvalstīm”.

S. Kalniete ir gandarīta, ka ziņojums prasa KLP maksājumus sadalīt taisnīgi, un uzstāj, ka tiem jābūt taisnīgiem gan jauno, gan veco dalībvalstu lauksaimniekiem.

Kā informē Ģ. Salmgriezis, EP Lauksaimniecības komitejas ziņojumā atzīmēts, ka jaunās dalībvalstis, pievienojoties ES, pamatoti gaidīja, ka ar laiku KLP atbalsts tajās būs salīdzināms ar atbalsta līmeni vecajās dalībvalstīs. Tas ir viens no argumentiem Eiropas lauksaimniecības budžeta saglabāšanai līdzšinējā līmenī.

S. Kalniete uzsver, ka Eiropas lauksaimniecības politikā nedrīkstētu pieļaut, ka bagātākām valstīm pastāv iespēja dāsnāk atbalstīt savus zemniekus, jo tādējādi turpinātos vienotā tirgus kropļošana. Parlamenta ziņojumā uzstāts, ka KLP nav jānodod dalībvalstu pārziņā un tiešais atbalsts joprojām jāfinansē no ES budžeta, ar šo noraidot jebkādu papildu līdzfinansēšanu no dalībvalstu budžeta, kas kaitētu taisnīgai konkurencei ES vienotajā tirgū.

Sandra Kalniete turpinās darbu pie taisnīgākas Eiropas lauksaimniecības reformas. Pēc viņas ierosmes jūlija vidū Latvijā pirmo reizi ieradīsies parlamenta lauksaimniecības komitejas ietekmīgāko deputātu grupa, kurai būs iespēja personīgi pārliecināties par sasniegumiem un problēmām Latvijas laukos.