18. maijā Eiropas Parlamenta plenārsēdē apstiprināja citu Lauksaimniecības komitejā izstrādātu politikas dokumentu Par Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanuParlaments ierosina virkni pārmaiņu KLP pēc 2013. gada, kuru vidū var atzīmēt sekojošas prasības:

– dalībvalstīm pēc iespējas atļaut pašsertifikāciju
– nodrošināt autonomas kļūdu labošanas iespēju, kas ļautu maksājumu saņēmējiem, kuri bez nolūka pārkāpuši noteikumus, informēt iestādes, nebaidoties no soda naudām
– mazināt soda naudas sistēmai lauksaimniekiem par kļūdainiem maksājumu pieprasījumiem un atcelt sodu nenozīmīgu kļūdu gadījumā
– pārbaudes saistībā ar nelieliem pārkāpumiem samazināt līdz izlases veida paraugiem
– atcelt  to normatīvo pārvaldības prasību izmantošana, kuras nevar vienkārši kontrolēt un izmērīt
– samazinātu pārbaudes vizīšu skaitu saimniecībās
– samazināt tiešo maksājumu pieteikumos sniedzamās informācijas apjoms, jo vajadzīgo informāciju var atrast dalībvalstu maksātājaģentūrās;
– atļaut elastīgāku maksāšanas kārtību, kas ļautu veikt maksājumus arī pirms visu pārbaužu pilnīgas pabeigšanas