Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

18. maijā Eiropas Parlamenta plenārsēdē apstiprināja citu Lauksaimniecības komitejā izstrādātu politikas dokumentu Par Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanuParlaments ierosina virkni pārmaiņu KLP pēc 2013. gada, kuru vidū var atzīmēt sekojošas prasības:

– dalībvalstīm pēc iespējas atļaut pašsertifikāciju
– nodrošināt autonomas kļūdu labošanas iespēju, kas ļautu maksājumu saņēmējiem, kuri bez nolūka pārkāpuši noteikumus, informēt iestādes, nebaidoties no soda naudām
– mazināt soda naudas sistēmai lauksaimniekiem par kļūdainiem maksājumu pieprasījumiem un atcelt sodu nenozīmīgu kļūdu gadījumā
– pārbaudes saistībā ar nelieliem pārkāpumiem samazināt līdz izlases veida paraugiem
– atcelt  to normatīvo pārvaldības prasību izmantošana, kuras nevar vienkārši kontrolēt un izmērīt
– samazinātu pārbaudes vizīšu skaitu saimniecībās
– samazināt tiešo maksājumu pieteikumos sniedzamās informācijas apjoms, jo vajadzīgo informāciju var atrast dalībvalstu maksātājaģentūrās;
– atļaut elastīgāku maksāšanas kārtību, kas ļautu veikt maksājumus arī pirms visu pārbaužu pilnīgas pabeigšanas