Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Partijas „Pilsoniskā savienība” valdes locekle un Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete ir gandarīta par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Kononova lietā, kas pierāda, ka kara noziegumiem nav noilguma. „Vienmēr esmu uzsvērusi, ka attieksmei pret komunisma un nacisma upuriem jābūt vienādai.  Abi totalitārie režīmi – nacisms un komunisms bijuši vienlīdz noziedzīgi. Starp tiem nedrīkst pastāvēt pozitīva hierarhija tikai tālab, ka viens piedalījies uzvarā pār otru. Cīņa pret nacismu nevar kalpot par mūžīgu grēku atlaidi tiem, kas pastrādājuši noziegumus pret civiliedzīvotājiem. Kononova un viņam līdzīgo pastrādātajiem noziegumiem nav noilguma un tos nedrīkst piedot vai aizmirst,” uzsver EP deputāte.

Kalniete ir pārliecināta, ka tiesas spriedums ir vēl viens solis tuvāk vēsturiskajam taisnīgumam, kas sniedz gandarījumu nevainīgi cietušajiem. „Neviens tiesas spriedums nespēs kompensēt atņemtās dzīvības un sabojātās cilvēku dzīves, tomēr šāds spriedums ir nozīmīgs atgādinājums, ka lai arī kur un kad tiktu pastrādāti noziegumi pret civiliedzīvotājiem, vainīgie saņems sodu.,” saka S. Kalniete.

Kalniete arī uzskata, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums ir atgādinājums un brīdinājums tiem, kas šodien turpina pastrādāt noziegumus pret civiliedzīvotājiem Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas valstīs, kur šodien notiek bruņoti konflikti un kur tiesu vara nefunkcionē

Deputāte Kalniete Eiropas Parlamentā nesen izveidojusi un vadīs Eiropas vēstures izlīguma grupu, kurā darbojas 35 Eiropas Parlamenta deputāti, viņu vidū arī bijušais parlamenta priekšsēdētājs Hanss-Gerts Poterings.