Lasīšanas ilgums: < 1 minūtes

Brisele, 6.maijs. Šodien 39 Eiropas Parlamenta deputāti izveidoja “Eiropas vēstures izlīguma” grupu, kuru vadīs Sandra Kalniete.

Neformālās deputātu grupas mērķis ir dažādo vēstures interpretāciju konsolidācija vienotā Eiropas vēsturē.

Sandra Kalniete uzskata, ka pēdējo gadu laikā, līdz ar jauno dalībvalstu iekļaušanos Eiropas Savienībā, notiek komunismu pārdzīvojušo tautu pieredzes iekļaušana kopīgajā Eiropas vēstures stāstā. Tas nav vienkāršs un bieži pretrunīgs process, jo Dzelzs priekškara īstā vēsture vēl arvien nav uzrakstīta.

Jautājumi par totalitārā komunisma noziegumiem ir ļoti jūtīgi un sarežģīti, bieži vien politizēti. Tāpēc Eiropas politiķu uzdevums būtu veicināt vēstures objektīvu atspoguļojumu – akadēmiskajā vidē, izglītībā, sabiedrībā kopumā.

Arī Eiropas Savienība ir veidota  pēc izlīguma principiem. Lai gan daudzi uzskata, ka pagātnes notikumus  vienkārši jāaizmirst un jāveido jauna nākotne, tomēr deputāti uzsvēra, ka bez vienotas un iekļaujošas vēstures izpratnes nav iespējama vienota Eiropa.  Šai izpratnei ir jāietver abu XX gadsimta totalitāro režīmu apzināšana un novērtējums.

Paredzams, ka Eiropas vēstures izlīguma grupa rīkos tikšanās gan ar vēsturniekiem, ekspertiem un sabiedriskām organizācijām, veicinās debates Eiropas parlamentā un citās ES institūcijās, rosinās jaunu dokumentu pieņemšanu, kas iekļaus Eiropas sabiedriski politiskajā dienaskārtībā līdz šim neuzrunātus Eiropas vēstures aspektus.

Eiropas Parlamenta vēstures grupā darbosies bijušais EP prezidents Hanss Gerts Poterings, Lietuvas Atmodas un neatkarības laika līderis Vītauts Landsberģis, kā arī deputāti no Igaunijas, Ungārijas, Francijas Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Somijas, Lielbritānijas, Rumānijas un Bulgārijas. No Latvijas ievēlētajiem pārstāvjiem Eiropas Parlamentā šajā grupā līdzās tās priekšsēdētājai Sandrai Kalnietei darbosies arī Inese Vaidere un Krišjānis Kariņš (politiskā apvienība “Vienotība”).

Grupas mājaslapas adrese ir  http://eureconciliation.wordpress.com