Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzības komitejā man ir uzticēts sagatavot likumdošanas priekšlikumus Regulai par gāzes piegādes drošību Eiropā.

Šī ir viena no ES atbildēm uz Krievijas – Ukrainas konflikta izraisīto gāzes krīzi 2009. gada janvārī, kad miljoniem cilvēku Eiropā cieta aukstumu, tika apturēta skolu un rūpnīcu darbība, jo Krievija uz divām nedēļām pārtrauca gāzes piegādi caur Ukrainu. Regulas priekšlikumu izstrādāja Eiropas Komisija tās enerģētikas komisāra Andra Piebalga vadībā.

Jaunā likumdošana, kuru Eiropas valstu vadītāji ir aicinājuši pieņemt pēc iespējas ātrāk, paredzēs krīzes novēršanas un vadības mehānismus un uzliks gāzes uzņēmumiem un dalībavalstīm par pienākumu izveidot tādu infrastruktūru, kas ļautu Eiropas iedzīvotājus apgādāt ar gāzi pat ilgstošas piegādes pārtraukuma gadījumā. Starp risinājumiem ir pārrobežu starpsavienojumi un cauruļvadu divvirzienu plūsmas nodrošināšana, gāzes uzkrājumu veidošana un koordinēta dalībvalstu rīcība krīzes situācijās. Regula arī paredz, ka turpmāk dalībvalstīm, pirms noslēgt jaunus līgumus par gāzes piegādi ar valstīm ārpus ES, būs jākonsultējas ar Eiropas Komisiju par šo līgumu atbilstību ES iekšējā tirgus noteikumiem. Sekot iesniegtajiem priekšlikumiem un  Regulas pieņemšanas gaitai var Likumdošnas Novērotavā un Eiropas Savienības Padomes dokumentos.

Pirmā Kalnietes atzinumu apspriešana Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību komitejā notika 5. novembrī. Līdz 11. novembrim deputāti iesniedza vēl 67  Regulas teksta grozījumus. Tika meklēti kompromisi un labāki likumdošanas risinājumi.

1. decembrī notiks Kalnietes atzinuma un grozījumu  apspriešana, bet 2. decembrī – balsojums komitejā. Mūsu komitejas apstiprinātos grozījumus tad izskatīs un  balsos  Enerģētikas komitejā un Parlamenta plenārsēdē.

Medijos:

Kalniete iesaistās cīņās par gāzes piegādes drošību Eiropā
TVNET 8.oktobrī , Latvijas Avīze 8. oktobrī

Kalniete uzsver drošības garantijas mājsaimniecībām, skolām un slimnīcām
LETA 6. novembrī

Latvijas Avīze 8. oktobrī