Birka: MVU

Lasīšanas ilgums: 2 minūtes Daudzi maksājumi komercdarījumos starp uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un  publiskām iestādēm tiek veikti ilgu laiku pēc pakalpojumu sniegšanas un bieži daudz vēlāk, nekā to paredz. Tas apgrūtina uzņēmumu finanšu pārvaldību. Maksājumu kavējumi ietekmē uzņēmumu, jo īpaši mazo uzņēmumu, konkurētspēju un dzīvotspēju. Maksājumu kavējumi var izraisīt citādi dzīvotspējīgu uzņēmumu bankrotu, turklāt,  sliktākajā gadījumā, arī bankrotu sēriju

Read more