Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete ir apstiprināta par Eiropas Parlamenta atbildīgo ziņotāju par jauno Eiropas Globālo stratēģiju ārpolitikā un drošības politikā.

 Šo stratēģiju Eiopas Savienībai veidos Augstā pārstāve Federika Morgerini  sadarbībā ar dalībvalstīm, Eiropas institūcijām un vadošajām domnīcām. Savukārt Sandra Kalniete vadīs Eiropas Parlamenta nostājas izstrādi un pieņemšanu par šo dokumentu.

“2003. gadā pieņemtās Eiropas drošības stratēģijas “derīguma termiņš” ir beidzies. Jaunajai stratēģijai ir jābūt vienkāršai un skaidrai, ar dažām konkrētām prioritātēm. Par vienu no tām es uzskatu Eiropas aizsardzības savienību, kas stiprinātu Eiropas valstu un sabiedrību drošumspēju pret visu veidu apdraudējumiem – militārajiem, tehnoloģiskajiem, informatīvajiem un palīdzētu stabilizēt arī Eiropas kaimiņu reģionus,” saka deputāte.

Viņa atzīst, ka nebūs vienkārši parlamenta ziņojumā samērot visu valstu un partiju deputātu intereses. Parlamenta Ārlietu komisijā, kurā apspriedīs stratēģijas projektu, darbojas daudzi deputāti ar ārlietu, aizsardzības un premjerministra pieredzi savās dalībvalstīs.  “Ceru, ka noderēs mana diplomātiskā un politiskā pieredze,” saka Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente.

Kalnieti par atbildīgo ziņotāju apstiprinājusi Parlamenta Ārlietu komiteja, kurā tiks apspriesta Parlamenta pozīcija  pirms balsojuma plenārsēdē.

Vairāk informācijas par Eiropas Savienības Globālo stratēģiju ārpolitikā un drošības politikā http://ej.uz/arpolitikas-strategija

Sandra Kalniete ir Eiropas Parlamenta Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas viceprezidente un darbojas Parlamenta Ārlietu un Lauksaimniecības komitejās. ETP grupa ir Eiropas Parlamenta lielākā politiskā frakcija.