Lasīšanas ilgums: 3 minūtes

222.decembra pēcpusdienā jau piekto gadu pēc kārtas tika pasniegta Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes iedibinātā balva „Atdzim tno pelniem”. Šogad par galveno laureāti kļuva Inese Kunakova no Riebiņu novada. Balvas mērķis ir cildināt Latvijas sievietes un veicināt sieviešu savstarpējo solidaritāti. Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar uzņēmīgo sieviešu biedrību „Līdere” un A/S „Dzintars”.

Kalniete: “Balvu “Atdzimt no pelniem” es iedibināju, lai pateiktos sievietēm mazajām un vidējām uzņēmējām, kas neskatoties uz profesionāliem triecieniem un personīgām drāmām un pat traģiskiem vistuvāko cilvēku zaudējumiem, nav padevušās un spējušas gūt panākumus uzņēmējdarbībā, daudz darījušas sabiedrības labā un palīdzējušas profesionāli augt citām sievietēm. Piecos gados, pateicoties šim konkursam, mēs esam iepazinušas 143 izcilas sievietes, kuru dzīves stāsti ir iedvesmojošs paraugs grūtā brīdī. Latvija tiešām ir stipro sieviešu zeme!”

Biedrības „Līdere” vadītāja Aiva Vīksna: „Katru gadu žūrijai ir ļoti grūti noteikt labāko konkursa laureāti, jo viņas visas ir pelnījušas šo titulu. Vēstules lasot, arī žūrijai sariešas acīs asaru pērlītes, jo stāsti, ko lasām, nespēj atstāt nevienu vienaldzīgu. Ir jāsaka milzīgs paldies mūsu Latvijas sievietēm, kuras nečīkst, bet dara. Viņas atdzimst. Viņas pieceļas. Viņas var liekt, bet viņas nelūzīs. Viņas iededz mūsos labestības gaismiņu. Latvijai ir ar ko lepoties – tās ir Latvijas sievietes.”

A/S „Dzintars” tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Svetlana Savčuka: „Arī mēs, A/S „Dzintars” esam lepni par mūsu valsti, par mūsu cilvēkiem, par mūsu sievietēm. Tikai tas, kurš ir bijis izaicinājuma priekšā, noticējis sev, pierādījis, ka ar mīlestību pret sevi, ar mīlestību pret savu darbu, tikai tāds var pārvarēt jebkuras grūtības.”

Konkursa laureāte Inese Kunakova veic grāmatvedības uzskaiti vairāk nekā 10 zemnieku saimniecībās. Ineses izstrādātie projekti ļāvuši Galēnu zemniekiem iegādāties tehniku, uzcelt jaunas kūtis, šķūņus un citas ēkas. Viņa priecājas par visu, kas dara Latgales laukus sakoptākus, saimniecības stiprākas, cilvēkus turīgākus. Sastrādājoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un dažādām apmācības firmām, Inese vada kursus grāmatvedībā un biznesa pamatos Preiļos, Galēnos, visā Riebiņu novadā. Ar viņas līdzdalību notiek Galēnu pagasta sieviešu sociāli ekonomisko aktivitāšu centra „Mozaīka” un Galēnu Kultūras vēstures biedrības aktivitātes, pasākumi mūžizglītībā, vides sakopšanā, skolēnu nometņu rīkošanā.

Konkursa uzvarētāja saņēma mākslinieces Andas Poikānas radīto piemiņas zīmi un naudas balvu: 1400 Eiro, savukārt 10 labākās balvas pretendentes saņēma Sandras Kalnietes uzaicinājumu 2015. gada sākumā apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē. Uz EP dosies sekojošas konkursa dalībnieces: Inita Trūpa, Vineta Knipa, Ligita Latvele, Natālija Mainule, Zane Praņevska, Inga Eglīte, Jolanta Ābele, Inita Rudzīte, Inese Kurzemniece, Anna Voino.

Visas konkursa dalībnieces saņēma A/S „Dzintars” sarūpētās veltes, bet žūrijas locekļi pasniedza specbalvas savām favorītēm.

Konkursa žūrijā darbojās:

  • Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte;
  • Aiva Vīksna, Biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja;
  • Svetlana Savčuka, A/S „Dzintars” Tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
  • Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
  • Inita Sila, žurnāla „Ieva” galvenā redaktore;
  • Rasma Freimane, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja;
  • Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas Valdes priekšsēdētāja;
  • Inese Haite, Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” valdes priekšsēdētāja;
  • Ingrīda Blūma, SIA “i-bloom” valdes locekle;
  • Santa Purgaile, Citadele Banka Valdes locekle.

Šogad konkursā piedalījās sievietes no sekojošiem novadiem:

Iveta Austruma Rīga
Inita Rudzīte Rīga
Jolanta Ābele Krustpils novads, Kūku pagasts
Dace Broka Krustpils novads, Atašienes pagasts
Anna Strēle Auces novads, Īles pagasts
Inga Eglīte Auces novads, Vītiņu pagasts
Inese Jonuška Dobeles novads, Penkules pagasts
Anna Voino Salas novads, Salas pagasts
Agrita Jaudzema Jēkabpils
Inese Kurzemniece Tukuma novads, Pūres pagasts
Zane Praņevska Līvānu novads, Turku pagasts
Inese Kunakova Riebiņu novads, Galēnu pagasts
Natālija Mainule Riebiņu novads, Riebiņu pagasts
Inese Urka Viļānu novads, Dekšāres pagasts
Inita Trūpa Viļānu novads, Dekšāres pagasts
Vineta Knipa Viļānu novads, Dekšāres pagasts
Ligita Latvele Preiļu novads, Aizkalnes pagasts
Mudīte Tauniņa Rūjienas novads, Vilpukas pagasts