Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta deputāte SANDRA KALNIETE 24. septembrī izsludina konkursu “ATDZIMT NO PELNIEM”.

“Es uzskatu, ka sabiedrība nepietiekami novērtē sievietes uzņēmējas ieguldījumu valsts ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Īpaši atbalstu un atzinību ir pelnījušas sievietes mazās uzņēmējas, jo viņas ne tikai maksā nodokļus, bet arī rada darbavietas apkaimē un dod iespēju cilvēkiem palikt savā novadā un Latvijā.

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas, es nolēmu iedibināt balvu “Atdzimt no pelniem”, kas tiks piešķirta sievietei uzņēmējai, kura, pārvarot  morālu, cilvēcisku, materiālu vai finansiālu zaudējumu, spējusi atrast izeju no grūtībām un uzsākusi kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, piemēram, apguvusi jaunas iemaņas, nodibinājusi savu uzņēmumu un, sasniedzot nozīmīgus rezultātus jaunajā nodarbē, ir “atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt citiem cilvēkiem.”, tā Sandra Kalniete pamato balvas izsludināšanu.

Jau no 2010.gada konkurss tiek organizēts sadarbībā ar biedrību „Līdere”, savukārt no 2012.gada par konkursa oficiālo partneri un līdzorganizatoru kļuvusi arī A/S „Dzintars”, bet informatīvo atbalstu sniedz žurnāls „Ieva”.

2010.gadā konkursam tika iesniegti 27 pieteikumi (uzvarētāja: Vija Kudiņa (bij.Ancāne), SIA «Aglonas maize» direktore un Maizes muzeja izveidotāja), 2011.gadā 29 pieteikumi (uzvarētāja: Vanda Krastiņa, aitkopības kooperatīva «Latvijas aita» valdes priekšsēdētāja), 2012.gadā 35 pieteikumi (uzvarētāja: Biruta Mežale, SIA „B.Mežales grāmatvedības konsultāciju birojs” vadītāja un sieviešu resursu centra „Prieks” izveidotāja), 2013.gadā 33 pieteikumi (uzvarētāja: Biruta Čamāne, viesu nams „Pie Torņa”).

Pieteikumus – vēstules līdz 2014. gada 31. oktobrim gaidīs konkursa žūrija sekojošā sastāvā:

  • Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte;
  • Aiva Vīksna, Biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja;
  • Svetlana Savčuka, A/S „Dzintars” Tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
  • Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
  • Inita Sila, žurnāla „Ieva” galvenā redaktore;
  • Rasma Freimane, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja;
  • Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas Valdes priekšsēdētāja;
  • Inese Haite, Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” valdes priekšsēdētāja;
  • Ingrīda Blūma, SIA “i-bloom” valdes locekle;
  • Santa Purgaile, „Citadele Banka” valdes locekle.

Konkursa uzvarētāja saņems naudas balvu: 1400 eiro un piemiņas zīmi; savukārt 15 labākās balvas pretendentes saņems Sandras Kalnietes uzaicinājumu 2015. gada sākumā apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.

Visas dalībnieces priecēs AS „Dzintars” sagatavotās balvas ar parfimēriju un biokosmētiku.

Informācija par konkursu (nolikums, pieteikuma anketa) pieejama: www.lidere.lv