Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlamenta lielākā politiskā grupa šodien savā pirmajā sēdē ievēlēja Latvijas deputāti Sandru Kalnieti (“Vienotība”) par grupas viceprezidenti.

Labēji centriskā Eiropas Tautas partija (ETP) uzvarēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās un tai arī šajā Parlamenta sastāvā ir grupa ar lielāko deputātu skaitu.

Par ETP grupas jauno prezidentu kļuva Vācijas Kristīgi sociālās savienības pārstāvis Manfreds Vēbers. Grupas prezidents kopā ar viceprezidentiem vada grupas darbu, katram prezidija loceklim uzņemoties noteiktu atbildības jomu.

Uzrunājot frakcijas deputātus Sandra Kalniete uzsvēra, ka turpmākajos gados ģeopolitiskie jautājumi, vienota ārējā, drošības un enerģētikas politika būs īpaši svarīgas un tāpēc viņa vēlētos likt lietā savu ilggadējo diplomātes pieredzi un reālistisko skatījumu uz Krieviju.

Eiropas Tautas partijas grupa ir pirmā Eiropas Parlamenta grupa, kura šodien sāk pilnvērtīgu darbu. Turpinās arī citu grupu veidošanās. Aplēses liecina, ka Eiropas Tautas partijas grupā būs 222 deputāti, sociāldemokrātu – 192, liberāļu – 67, konservatīvo – 64, zaļo – 53 , komunistu – 51, un divās eiroskeptiķu grupās 47 un 40 deputātu.