Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Šodien Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei paredzēta tikšanās ar komisāru Tonio Borgu, kurš atbild par veselības un patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem. Deputāte tiksies ar komisāru, lai pārrunātu Latvijai svarīgo jautājumu par ES vienotājām prasībām par benzopirēna līmeni gaļas kūpinājumos. Par šo jautājumu pilnībā lemj Eiropas Komisija pēc ciešām konsultācijām ar dalībvalstu ekspertiem un tas nav Eiropas Parlamenta darba kārtībā. Tomēr deputāte vēlas atkārtoti izskaidrot komisāram Borgam Latvijas situāciju un viņu aicināt pagarināt pārejas periodu, kad jaunajām normām būtu  jāstājas spēkā.

Sandra Kalniete: „Vēlos izskaidrot komisāram, cik nozīmīga pārtikas tradīcija Latvijā ir kūpinājumi un cik negatīvu sociālu rezonansi šis Eiropas aizliegums ir izraisījis sabiedrībā. Protams, zinātniskus argumentus ir jāsniedz ekspertiem, tomēr es vēlos izmantot savu deputātes ietekmi, lai pievienotu savu balsi Zemkopības ministrijas un gaļas pārstrādātāju lūgumam šīs normas ieviešanu atlikt. Lai arī ar novēlošanos, tomēr visiem runājot vienā balsī, mēs varam ietekmēt Eiropas Komisiju.” Deputāte uzskata, ka šim gadījumam ir jākalpo kā mācībstundai, lai nākotnē dialogs starp ministrijām un industrijām būtu daudz tiešāks un savlaicīgāks. „Eiropas Savienības likumdošanu daudz vieglāk ir ietekmēt izstrādes procesa sākumposmā, nevis tad, kad tā, ar mūsu piekrišanu, jau ir pieņemta un stājas spēkā. Šajā gadījumā pozitīvi ir tas, ka šobrīd visas iesaistītās puses sadarbojas un Komisiju ir skaidri informējušas par saviem mērķiem,” uzskata Kalniete.

Jaunajām normām par benzopirēna līmeni gaļas izstrādājumos ir jāstājas spēkā 2014. gada rudenī, bet Latvijas puse cer panākt, ka tiks pagarināts pārejas posms, lai varētu ievākt papildus datus un iesniegt tos izvērtēšanai Eiropas Komisijas ekspertu darba grupās.