Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Šodien Eiropas Parlamentā Briselē pēc Sandras Kalnietes iniciatīvas tiks demonstrēta filma “Lūgšana krustā” par izcilo latviešu bīskapu Boļeslavu Sloskānu, kura beatifikācijas procesa uzsākšanai 2000.gadā piekrita Roma. 1926.gadā pāvests Pijs XI uzticēja bīskapam Sloskānam grūto misiju boļševistiskā terora apstākļos būt par Padomijas katoļticīgo garīgo virsvadītāju. Bīskaps ir viens no daudzajiem garīdzniekiem mocekļiem, kurus boļševiki ieslodzīja un spīdzināja Gulaga nometnēs. Pēc desmit gadu ieslodzījuma Latvijas valdība panāca Sloskānu apmaiņu pret padomju spiegu un viņš atgriezās Latvijā. Pēc Otrā pasaules kara viņš kalpoja Beļģijā.

Filmas prezentācijā ievadvārdus teiks bijušais EP prezidents Ježijs Buzeks un EP viceprezidents Lāzlo Tokešs, kurš pats ir bīskaps. Tāpat prezentācijā piedalīsies filmas režisore Dzidra Smiltēna un Boļeslava Sloskāna fonda Latvijā vadītājs Andris Marija Jerumanis.

Sandra Kalniete: “Bīskapa Boļeslava Sloskāna ticības spēks bija apbrīnojams. To nespēja salauzt pazemojumi un spīdzināšana Padomju Savienības cietumos. Liktenis Sloskānam bija lēmis pieņemt priesterību lielu juku laikos, kad pasaulē uzvaras gājienu sāka boļševisms. Viņš augsti turēja savu priestera pienākumu sniegt atbalstu ticīgajiem sarkanā terora apstākļos un viņš apzinājās briesmas, kas par to draud. Bīskaps Sloskāns ir viens no mūsu dižajiem tautiešiem, ar kuriem mums jālepojas. Es ļoti ceru, ka Romas katoļu baznīca viņu iecels svēto kārtā.” Deputāte uzskata, ka viņa personība, dzīve un darbi ir pelnījuši īpašu pagodinājumu Latvijā un priecājas, ka bīskapa vārdā tiks nosaukta iela Rīgā. “Mans kolēģis EP bīskaps Tokešs aicinājumu piedalīties filmas prezentācijā uztvēra ļoti personīgi, jo arī pret viņu kā kalpojošu bīskapu Rumānijā Čaučesku režīms vērsās ar represijām,” saka Kalniete.

Filmas prezentācijā piedalīsies Parlamenta deputāti, Eiropas institūciju darbinieki, diplomāti, Beļģijas katoļu priesteri un latvieši.