Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Vakar Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejā tika apstiprināta Kopējās lauksaimniecības politikas reformas pārejas regula, kura noteiks atbalsta sniegšanu zemniekiem 2014. gadā. Komitejas vairākums atbalstīja Sandras Kalnietes iesniegto labojumu, kurš paredz, ka Latvija no nacionālā budžeta nākamgad varēs maksāt papildus valsts tiešos maksājumus. Tāpat tika atbalstīts Latvijas deputātes grozījums, kurš atceļ noteikumu, ka tiešmaksājumus varēs saņemt tikai par tām lauksaimniecības zemēm, kuras bija labā  lauksaimniecības un vides stāvoklī 2003. gadā.

Kalniete: “Ir prieks, ka Lauksaimniecības komitejas vairākums apstiprināja manus grozījumus, jo mūsu zemniekiem papildus valsts tiešais atbalsts ir ļoti svarīgs. Kārtējo reizi Parlaments ir pierādījis, ka daudz labāk par Komisiju izprot Latvijas zemnieku prasības. Tas ir jāņem vērā arī nākotnē un pastiprināti jāstrādā ar ietekmīgiem EP deputātiem Latvijai svarīgos jautājumos, kuros Parlamentam ir līdz lemšanas tiesības. Man ir gandarījums par labo sadarbību, kas mūsu birojam izveidojusies ar Zemkopības ministriju un lauksaimnieku organizācijām.” Ministru kabinets ir ieplānojis budžetā līdzekļus papildus valsts tiešajam atbalstam zemniekiem 2014. gadā, bet Komisijas izstrādātā KLP pārejas regula šādu iespēju neparedzēja.

Galīgais lēmums par pārejas regulu tiks pieņemts trialoga procedūrā, bet šobrīd tiek prognozēts, ka trialogs neievilksies un tiks noslēgts tuvāko nedēļu laikā, lai jau oktobra beigās vai novembrī pārejas regula tiktu apstiprināta Parlamenta plenārsēdē Strasbūrā.