Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Šodien Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā notiks balsojums par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas dokumentu paketi, tādējādi noslēdzot darbu pie vērienīgākās Eiropas lauksaimniecības politikas reformas kopš tās izveides. Paredzams, ka KLP reformas ziņojumus atbalstīs lielākā deputātu daļa, izņemot mazāko parlamentāro frakciju pārstāvjus, kuri līdz šim nav paauduši skaidru nostāju. Arī Latvijas pārstāve Sandra Kalniete plāno atbalstīt reformu, lai arī atzīst, reforma nebūt nav pilnīga.

Kalniete: “Reforma ir kompromiss ne tikai starp dažādu valstu interesēm, bet arī starp dažādu interešu grupu pārstāvjiem. Reforma izvirza arī jaunas prasības zemniekiem īpaši zaļās vides saglabāšanā, taču EP izdevās ievērojami pazemināt prasību sākotnējo līmeni, salīdzinot ar to, kā bija iecerējusi Eiropas Komisija. Mūsu lauksaimnieku organizācijām ir jāturpina intensīvs dialogs ar Zemkopības ministriju par labākajiem risinājumiem reformas ieviešanā. Kopumā Latvijai šī reforma ir izdevīga, jo mūsu budžets ir palielināts par 50%, kamēr lielai daļai valstu budžets tiks samazināts.” Reformu bija plānots apstiprināt jau pavasarī, tomēr sarunas ievilkās un tādēļ 2014. gadā atbalsta sniegšanu regulēs tā sauktā KLP pārejas regula.

Paredzēts, ka Latvija no KLP budžeta 7 gadu laikā saņems aptuveni 2,7 miljardus eiro. Tāpat būs papildus finansējums no Latvijas budžeta priekš lauku attīstības sadaļas, kā arī būs iespējams veikt papildus valsts tiešos maksājumus. Kalniete uzskata, ka šie līdzekļi attīstīs Latvijas reģionus un veicinās nodarbinātību lauku reģionos.

EP plenārsēdē KLP reformu plānots apstiprināt oktobra beigās vai novembrī.

Papildus informācija:
Mārtiņš Spravņiks
Parlamentārais asistents
martins.spravniks@europarl.europa.eu
+371 26004848