Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Eiropas Parlaments šodien pieņēma rezolūciju par Eiropas Savienības un ASV brīvās tirdzniecības līguma sarunu sākšanu, aicinot līgumā neiekļaut kultūras projektu līdzfinansēšanas aizliegumu. EP deputāte Sandra Kalniete uzskata, ka  no brīvās tirdzniecības līguma sarunām jāizņem arī lauksaimniecības nozare, tomēr šis priekšlikums neguva vairākuma deputātu atbalstu. Eksperti prognozē, ka līguma noslēgšana starp pasaules lielākajām ekonomikām, kuras kopā pārvalda pusi no pasaules IKP, Eiropā varētu radīt 1,3 miljonus jaunu darba vietu. Sarunas paredzēts noslēgt 2015. gadā.

Kalniete: „Lauksaimniecība kā nozare nebūtu jāiekļauj šajās sarunās, jo gan ES, gan ASV šī nozare tiek pamatīgi subsidēta un panākt vienošanos būs ļoti sarežģīti. Bez tam, ASV ir atļauta ĢMO lauksaimniecības kultūru audzēšana kā lopbarības, tā pārtikas vajadzībām. Lielākajā daļā ES valstu sabiedrība noraida ĢMO. Arī Latvijā 101 pašvaldība ir paziņojušas, ka to teritorija ir brīva no ĢMO. Ir skaidrs, ka ES nepiekritīs dramatiskām izmaiņām, tādēļ šis sarunu punkts var aizkavēt sarunu veiksmīgu noslēgšanu. Mēs visi apzināmies, ka brīvās tirdzniecības līgumam ir jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk.”

Eiropas kultūras un audiovizuālo industriju pārstāvji aicināja sarunās neiekļaut kultūras nozari, jo pastāv bažas, ka sarunu rezultātā Eiropas kultūras industrijas varētu ciest no agresīvas ASV kultūras industriju dominēšanas. „Šis ir viens no emocionālākajiem jautājumiem, kurā ASV un ES izpratne ievērojami atšķiras. ASV uzskata, ka šajā jomā jādarbojas brīvā tirgus principiem. Savukārt, ES uzsver kultūras dažādības nozīmi ES tautu identitātes saglabāšanā. Latvijai šis ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc es aktīvi un uzmanīgi sekošu, kā attīstās sarunas šajā jautājumā. Mums ir tik spēcīgi sabiedrotie, kā Francija un Polija, kas nepieļaus atkāpes šajā jomā, ” uzskata Kalniete.