Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Pēc Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes iniciatīvas ir nosūtīta vēstule Čehijas augstākajām amatpersonām. Tajā tiek paustas bažas par to, ka notiek mēģinājumi politiski izrēķināties ar Totalitāro režīmu pētniecības institūta un Slepeno dienestu arhīva vadītājiem. Iepriekš minētās institūcijas glabā arhīvus par totalitāro režīmu slepeno dienestu aģentiem un dokumentus par politiskajām represijām. Institūciju padomi, kura lemj par institūta vadību, apstiprina Čehijas Senāts, kurā šobrīd vairākums ir bijušajiem komunistiskās partijas biedriem.

Kalniete: “Decembrī man bija saruna komisāri Vivjenu Redingu, kura uzsveru, ka dažas dalībvalstis pēc parlamentārajām vēlēšanām, mainoties politisko spēku varas konfigurācijai, notiek mēģinājumi mainīt arhīvu likumdošanu un ierobežot pieejamību nesenās vēstures arhīviem. Čehijā šobrīd tieši tas notiek, bet mēs, kam rūp vēsturiskā patiesība, to nedrīkstam pieļaut. Tādēļ es aicināju savus kolēģus atbalstīt šo vēstuli, jo arhīviem ir jābūt neatkarīgiem no politiķiem.” Starp vēstules parakstītājiem ir deputāti no Baltijas valstīm, Vācijas, Ungārijas, Rumānijas, Slovēnijas, Polijas un citām valstīm. Kopumā vēstuli parakstījuši 25 deputāti.

Institūta jaunā vadība ir nolēmusi beigt dažādas izglītojošas aktivitātes  par komunistiskā režīma noziegumiem, kā ari pārtraukt arhīvu digitalizāciju. Tomēr visvairāk EP deputātus uztrauc tas, ka ir nolemts pārtraukt pētīt okupācijas režīma noziegumus no 1938. gada līdz 1945. gadam, bet vairāk pievērsties” aktuālajām problēmām, kas saistītas ar dzimumu līdztiesības jautājumiem un strādājošo tiesībām”.