Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Trešdien Eiropas Parlamentā pēc Sandras Kalnietes iniciatīvas tiks demonstrēta Dzintras Gekas filma “Piemini Sibīriju”. Pēc filmas notiks grāmatas “Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta” prezentācijas Briseles starptautiskajai sabiedrībai. Fonds “Sibīrijas bērni” filmā un grāmatā ir apkopojis padomju varas izsūtīto bērnu stāstus, lai tos saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm. Filmas un grāmatas prezentācija ir daļa no Kalnietes ieplānotajiem pasākumiem, lai izglītotu Rietumeiropas sabiedrību par Padomju Savienības noziegumiem pret Baltijas valstu iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem.

Kalniete: “Manai mammai bija 14 gadi, kad viņa brutāli tika iesviesta Sibīrijas badā un salā. Tur tika samalti 17 viņas dzīves gadi. Tāpēc mani vēl arvien aizskar tas, ka vairāk nekā 20.gadus pēc Dzelzs priekškara krišanas Rietumeiropā cilvēki tik maz zina par komunisma noziegumiem. Tas ir jāmaina un tāpēc ir tik svarīgi iepazīstināt Eiropas Parlamenta deputātus un ierēdņus ar Dzintras Gekas apkopotajiem uz Sibīriju izsūtīto bērnu stāstiem. Tie nevienu nevar atstāt vienaldzīgu un tie ir vissmagākā apsūdzība Staļina režīmam.”

Fonda “Sibīrijas bērni” pārstāvji jau vairākus gadus vasarā mēro ceļu uz izsūtīto nometņu vietām, lai pieminētu traģiskos likteņus un mēģinātu iegūt informāciju par cilvēkiem, kuri no Sibīrijas nekad neatgriezās. Režisores Dzintras Gekas pavadībā ceļu uz Sibīriju mēro ne tikai jaunākā paaudze, bet arī cilvēki, kuri uz Sibīriju tika izsūtīti kā bērni.

Eiropas Parlamentā filmas un grāmatas prezentāciju apmeklēs dažādu valstu deputāti, diplomāti, EP darbinieki un Baltijas valstu kopiena Briselē. Visiem būs iespējams diskutēt ar filmas režisori Dzintru Geku, kā arī iegūt savā īpašumā grāmatu “Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta”.