Lasīšanas ilgums: 3 minūtes

19.decembrī Latviešu Biedrības namā svinīgā pasākumā notika Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes iedibinātā konkursa „Atdzimt no pelniem” uzvarētāju apbalvošana. Par konkursa uzvarētāju kļuva cēsiniece Biruta Mežale, kas saņēma galveno balvu.

„Šī balva radās, jo vēlējos pateikt paldies sievietēm uzņēmējām Latvijā, kas izveido savus uzņēmumus, gādā par ģimeni, iztur liktens triecienus un traģēdijas, bet atrod spēku turpināt. Tiekoties ar balvas pretendentēm viņu uzņēmumos vai mājās, es ar gandarījumu pārliecinājos, ka īstā Latvija nav tā, kas vaimanā. Īstā Latvija ir tā, kas var,” uzsver S.Kalniete.

Biruta Mežale 2002.gadā 52 gadu vecumā nolēma sākt studēt, taču dažas dienas pēc mācību gada sākuma traģiski gāja bojā viņas dēls. Tas bija prātam neaptverami, vienā mirklī viss bija sabrucis… Tomēr Biruta nepadevās. Par godu savam dēlam viņa 2004. gadā pabeidza augstskolu, ieguva augstāko grāmatveža izglītību, un 2005. gada janvārī, tieši savā dzimšanas dienā, atvēra pati savu grāmatvedības konsultāciju biroju. Pēc gada ar Birutas aktīvu līdzdalību tika nodibināta biedrība „Sieviešu resursu centrs „PRIEKS””, kurš nodarbojas ar sieviešu izglītošanu un sniedz atbalstu dažādās dzīves situācijās.

Apbalvošanas ceremonijā konkursa dalībnieces sveica arī Ministru Prezidents Valdis Dombrovskis. „Latvijā sievietes ar savu sīkstumu un gudrību spēj iedvesmot panākumiem savus vīrus un bērnus, un arī palīdz Latvijai veidot ekonomisko izaugsmi un labklājību. Labākā pieredze ir veidojusies, analizējot kļūdas – tikai no veiksmēm vien nav iespējams iegūt tālākajai attīstībai nepieciešamo rūdījumu. Tas vērojams arī Latvijas attīstībā – pēc trekno gadu gāzēšanas līdz grīdai, esam cīnījušies ar krīzi un šobrīd sabiedrībā ir pietiekama izpratne par ilgtspējīgu izaugsmi. Zinu, ka katrai no jums ir savs stāsts par to, kā esat cīnījušās ar grūtībām, taču jums kopīga ir spēja tām nepadoties. Tā arī ir īpašība, kas raksturo Latviju kopumā. Valsts galvenais balsts ir atbildīgās Latvijas talantīgās sievietes, kuras iedzīvina mūsu tautas vērtības savās ģimenēs un savus bērnus audzina par mūsu valsts patriotiem,” teica V.Dombrovskis.

Konkursa dalībniecēm savas simpātiju balvas pasniedza žūrijas locekles biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna, Iecavas sieviešu kluba “Liepas” valdes priekšsēdētāja Agita Hauka, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja Rasma Freimane un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Savukārt, Sandra Kalniete saņēma dāvinājumā šā gada konkursa laureātes Ivitas Krastiņas radīto gleznu “Lilija”, ko pasniedza biedrība “Līdere”.

Biedrība „Līdere” ir konkursa “Atdzimt no pelniem” līdzorganizētāja, un biedrības valdes priekšsēdētāja A.Vīksna ir ļoti gandarīta par konkursa popularitāti. „Vispirms es priecājos par to, ka konkurss izrādījies tik dzīvotspējīgs. Tajā piedalās arvien vairāk dalībnieču. Un es tiešām lepojos, ka mums Latvijā ir tik varonīgas sievietes. To mēs redzam pēc anketām, ka viņas visas ir cilvēki, kas dzīvē spējuši izdarīt kaut ko mazliet vairāk, nekā konkrētā situācija no viņām prasījusi. Tās ir īstas personības ar lielu garīgu spēku!”

Kopumā šogad konkursam „Atdzimt no pelniem” bija pieteiktas 35 sievietes uzņēmējas, un žūrija, izvērtējot pretendentu sasniegumus, noteica 17 labākās, ieskaitot uzvarētāju.

Konkursa oficiālais partneris šogad bija AS „Dzintars”, bet informatīvais partneris – sieviešu iknedēļas žurnāls „Ieva”.

AS „Dzintars” Tirgzinības un SA nodaļas vadītāja Svetlana Savčuka, pamatojot uzņēmuma atbalstu konkursam, saka: „Arī mēs, akciju sabiedrība „Dzintars”, kas ir viens no Latvijas senākajiem uzņēmumiem ar bagātu vēsturi un strādā jau kopš 1849. gada, vairākas reizes esam bijuši situācijās, kurās jāsaņem visi spēki, jānotic sev un jāpierāda, ka ar mīlestību pret savu darbu, saliedētību un degsmi var izdzīvot jebkurās grūtībās. Tieši tāpēc mēs īpaši gribam sveikt sievietes, kuras priecē ar sasniegumiem un saviem apbrīnas vērtajiem dzīvesstāstiem”.

Konkursa pirmās vietas ieguvēja saņem mākslinieces Andas Poikānes izgatavoto porcelānā veidoto balvu “Atdzimt no pelniem”, kā arī 1000 latu naudas prēmiju. 15 pretendentes (šogad 17, jo vairākām konkursa dalībniecēm bija vienāds punktu skaits), kas konkursā ieguvušas lielāko punktu skaitu, pēc S.Kalnietes uzaicinājuma dosies uz Briseli iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu.

2010.gada balvu «Atdzimt no pelniem» saņēma ir SIA „Aglonas maize” direktore un Maizes muzeja izveidotāja Vija Ancāne. 2011.gadā balvu ieguva aitkopības kooperatīva „Latvijas aita” valdes priekšsēdētāja Vanda Krastiņa.