Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) ir kļuvusi par līdzziņotāju ziņojumam par Eiropas patērētāju politiku. Tā viens no galvenajiem mērķiem ir novērtēt un ieteikt risinājumus, kas Eiropas Savienības (ES) institūcijām un dalībvalstīm ir darāms, lai veicinātu ES patērētāju aktīvāku iepirkšanos ES vienotajā un tiešsaistes tirgū. Tiešsaistes tirgū nepastāv tie ierobežojumi, kurus vairākas dalībvalstis joprojām piekopj, slēpti ierobežojot brīvu preču plūsmu ES vienotajā tirgū, sevi aizsargājot pret konkurenci.

“Patlaban ienākumi no patēriņa veido 56% no Eiropas Savienības IKP, taču mums ir lielas un neizmantotas rezerves, lai uzlabotu preču apriti vienotajā tirgū, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi,” skaidro Kalniete. Pašlaik gandrīz 60% patērētāju neizmanto tās iespējas, ko piedāvā pārrobežu iepirkšanās tiešsaistē, lai gan šajā tirgū ir pieejams 16 reižu lielāks preču klāsts nekā tradicionālās tirdzniecības formās. Kalniete uzsver, ka, lai veicinātu patērētāju uzticību tiešsaistes tirdzniecībai, ir nepieciešami pasākumi, kas vairo patērētāju uzticību tirgum un viņu informētību par patērētāju tiesībām un tirgotāju atbildību un saistībām.

Tajā pašā laikā deputāte uzsver, ka domājot par patērētāju drošību, nedrīkst vienlaikus radīt lieku birokrātiju, kas ierobežos un sarežģīs mazo un vidējo uzņēmumu iespējas pilnvērtīgi piedalīties tiešsaistes tirgū.

Eiropas Komisijas piedāvātais redzējums Eiropas patērētāju politikā, kas šobrīd tiek apspriests EP Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā un paredz pasākumus līdz 2014. gadam, vērsts uz to, lai palielinātu patērētāju līdzdalību un uzticēšanos tirgum.

Patērētāju uzticību plānots panākt, stiprinot to drošību ar tiesiskās aizsardzības instrumentiem un efektīvāku tirgus uzraudzību, vairojot zināšanas, sākot no patēriņa kredītu reālajām izmaksām līdz tam, kā atrast pareizo adresātu sūdzības iesniegšanai, nodrošinot iespēju saņemt kompensāciju un pielāgojot patērētāju tiesību un politiku digitalizācijas laikmetam un citām pārmaiņām, kādas notikušas sabiedrībā un ekonomikā.

Komisijas piedāvātā patērētāju politika atbalsta patērētāju intereses tādās nozarēs kā pārtika – tās ilgtspējība un nekaitīgums; enerģētika – par iespējami zemāku cenu un sekmīgi pārvaldīta; finanses – finanšu interešu aizsardzība un instrumenti personīgo finanšu pārvaldībai; transports – regulējuma pielāgošana mūsdienu ceļošanas paradumiem un mobilitātes atbalstīšanai; digitālās tehnoloģijas – aizsardzības nodrošināšana internetā.