Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

EP atbildīgais ziņotājs ierosina Latvijai +32 eiro par hektāru. Bet ir jāiet tālāk…

19.jūnijā Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības komitejā pirmo reizi oficiāli prezentēs Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas izstrādātos priekšlikumus, kurus sagatavojis atbildīgais ziņotājs deputāts Luiss Manuels Kapulas Santošs (Sociālistu grupa, Portugāle). Viņš ierosinās noteikt, ka turpmāk neviens Eiropas zemnieks nedrīkstēs saņemt mazāk 65 procentus no vidējā maksājuma lieluma par hektāru. Šāds priekšlikums nozīmē, ka turpmākajos septiņos gados Latvijas zemnieki saņemtu par 270 miljoniem eiro vairāk nekā bija paredzēts Eiropas Komisijas (EK) iesniegtajā lauksaimniecības budžeta priekšlikumā.  Ziņotāja izstrādātie grozījumi ir solis pareizajā virzienā, tomēr tie tikai daļēji izlīdzina līdzšinējo nevienlīdzību.

Santoša priekšlikums apliecina, ka masīvā informācijas un skaidrošanas kampaņa, ko ministre Straujuma, zemnieku organizāciju pārstāvji un es kopā esam īstenojuši EP, ir devusi rezultātus un mūsu zemnieki ir sadzirdēti. Taču mēs esam nogājuši tikai pusceļu. Es iesniegšu nepieciešamos grozījumus likumdošanas ziņojumā, lai paaugstinātu tiešmaksājumus Latvijai un aizstāvēšu grozījumus tālākajās sarunās, kuras sāksies septembrī. Tikpat apņēmīgi, kā mēs panācām tiešmaksājumu paaugstināšanu no 144 eiro uz 176 eiro par hektāru, mēs panāksim maksājuma sliekšņa tālāko palielināšanu. Esmu jau runājusi ar ietekmīgiem mūsu frakcijas – Eiropas Tautas partijas grupas – deputātiem un viņi ir gatavi manus grozījumus atbalstīt. Tagad ir svarīgi, lai no Baltijas valstīm ievēlētie deputāti, neatkarīgi no viņu politiskās piederības, jautājumā par KLP reformas formulējumiem, būtu vienoti. Tad mūs sadzirdēs.

EK 2011.gada oktobrī EP iesniedza sagatavoto KLP reformas priekšlikumu un no EP puses par KLP reformas tiešo maksājumu sadaļas veidotāju tika izvirzīts jau iepriekš minētais Kapulas Santošs. Astoņu mēnešu laikā Lauksaimniecības komitejā notika daudzas diskusijas un 19. jūnijā prezentētie grozījumi ir pirmais oficiālais atbildīgā ziņotāja izstrādātais viedoklis. Pēc tam, kad komitejā būs notikusi sagatavoto priekšlikumu apspriešana, līdz jūnija beigās varēs iesniegt grozījumus. Pašlaik tiek plānots, ka Lauksaimniecības komitejai par vienotu nostāju būs nepieciešams vienoties līdz gada beigām, lai 2013.gada sākumā varētu uzsākt sarunas ar Padomi un EK. Reformētajai KLP jāstājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.