Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Šodien Eiropas Parlamenta (EP) Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komitejā tiks apstiprināts Sandras Kalnietes (Vienotība) gatavotais viedoklis par Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijām. Eiropas Komisija (EK) ir izveidojusi 12 prioritāro projektu sarakstu, lai palielinātu Eiropas enerģētisko neatkarību un sasniegtu Līgumā par Eiropas Savienību izvirzītos mērķus. Starp 12 projektiem ir arī ar Baltijas valstīm saistīti projekti, kuriem EK sniegs finansiālu atbalstu.

Kalniete: “Šodien pieņemtie grozījumi regulā par energoinfrastruktūras vadlīnijām akcentē to, ka mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk realizēt 12 izstrādātos projektus, lai veicinātu enerģētisko neatkarību, izveidotu vienotu enerģijas piegādes tīklu un nodrošinātu enerģijas iekšējā tirgus darbību.”

Tāpat IMCO komiteja savā viedoklī akcentē to, ka rēķini par enerģiju mājsaimniecībām un uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumi (MVU),  nedrīkst pieaugt. “Eiropai ir nepieciešama enerģētiskā neatkarība, bet par šo projektu realizāciju nedrīkst maksāt mājsaimniecības un MVU. Šobrīd jau tā daudzām mājsaimniecībām ir problēmas ar siltuma rēķinu apmaksu, tādēļ nav pieļaujams, ka rēķini turpina pieaugt,” uzskata Kalniete.

IMCO komiteja arī apstiprināja Kalnietes un Roberta Zīles kopīgi iesniegtos grozījumus, kuri paredz, ka dalībvalstīm būs nepieciešams veikt gāzes tirgus liberalizāciju, lai saņemtu Eiropas infrastruktūras savienošanas (Connecting Europe Facility) programmas līdzekļus. Šīs programmas ietvaros līdzekļi ir paredzēti ne tikai dažādu ar enerģētiku saistītu projektu realizācijai, bet arī transporta projektiem, tai skaitā Rail Baltic.