Diena: 31. maijs, 2012

Šodien Eiropas Parlamenta (EP) Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komitejā tiks apstiprināts Sandras Kalnietes (Vienotība) gatavotais viedoklis par Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijām. Eiropas Komisija (EK) ir izveidojusi 12 prioritāro projektu sarakstu, lai palielinātu Eiropas enerģētisko neatkarību un sasniegtu Līgumā par Eiropas Savienību izvirzītos mērķus. Starp 12 projektiem ir arī ar Baltijas valstīm saistīti projekti, kuriem

Read more