Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā Sandra Kalniete (Vienotība) un Roberts Zīle (Nacionālā apvienība) ir iesnieguši priekšlikumus, kas paredz, ka programmas Eiropas infrastruktūras savienošanas (Connecting Europe Facility / CEF) līdzekļus varēs saņemt tikai tās valstis, kuras ir liberalizējušas piekļuvi gāzes vadiem. CEF programmas ietvaros ir paredzēti līdzekļi gan Rail Baltic izveidei, gan dažādu enerģētikas infrastruktūras projektu realizēšanai, lai savstarpēji savienotu atsevišķu dalībvalstu tīklus un nodrošinātu drošu enerģijas piegādi. Priekšlikumus deputāti ir iesnieguši regulā par Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijām. Kalniete ir šīs regulas atzinuma galvenā veidotāja EP Iekšējā tirgus komitejā.

Abi no Latvijas ievēlētie deputāti uzskata, ka šāda priekšlikuma pieņemšana mudinās Eiropas valstis pēc iespējas ātrāk liberalizēt piekļuvi gāzes vadiem, lai nezaudētu CEF programmas ietvaros paredzētos līdzekļus. Turklāt tas ne tikai mazinās atkarību no viena piegādātāja, bet konkurences rezultātā arī maksa par gāzi mājsaimniecībām varētu samazināties. “Mēs ļoti labi saprotam, ka būs trešo valstu kompānijas, kuras šādu priekšlikumu nevēlas redzēt, bet Eiropas interesēs ir dažādot gāzes piegādātājus,” uzskata Latvijas deputāti.

Kopumā CEF programmas ietvaros ir paredzēti 40 miljardi eiro, no kuriem 9,1 miljards eiro atvēlēts enerģētikai. Eiropas energoinfrastrutkūras vadlīniju mērķis ir pilnībā integrēt enerģijas iekšējo tirgu, nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav izolēta no Eiropas tīkla un sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.