Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Brisele, 7. februāris. Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) ir kļuvusi par EP Lauksaimniecības komitejas atbildīgo ziņotāju viedoklim par Eiropas Komisijas programmu “Apvārsnis 2020 – pētniecības un inovāciju programma.” Šis ir jauns finanšu instruments, kam nākamajā ES budžetā 2014. – 2020. gadā būs atvēlēti 80 miljardi eiro, lai Eiropā radītu ekonomisko izaugsmi un jaunas darba vietas. EP Lauksaimniecības komitejai ir jāpauž savs viedoklis par Komisijas ieceri, jo daļa no programmai atvēlētās summas tiks veltīta kopējai Eiropas Savienības lauksaimniecības izaugsmei.

“Inovācijas lauksaimniecībā ir nepieciešamas, lai celtu Eiropas konkurētspēju, un, saglabājot mūsu ražoto pārtikas produktu kvalitāti un drošības līmeni, tos padarītu lētākus un pieejamākus patērētājiem. Mums ir jāiegulda nauda zinātnes nozarēs, kas saistītas ar lauksaimniecību, lai radītu jaunus, inovatīvus produktus, kas būtu ekoloģiski draudzīgi un radītu jaunas darba vietas,” uzskata Kalniete. Tāpat deputāte arī uzsver, ka Eiropas lauksaimniecībai ir jākļūst par ražošanas sektoru, kurā pastāv godīga konkurence, kas veicinās lauku attīstību un jaunu darba vietu rašanos. Lauksaimniecības komitejā Kalnietes veidotais viedoklis ir jāpieņem līdz jūlijam. Kopumā EP savs atzinums par programmu “Apvārsnis 2020 – pētniecības un inovāciju pamat programma” ir jāpieņem līdz gada beigām.