Lasīšanas ilgums: < 1 minūte

Šodien Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (Vienotība) tikās ar Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta vadītāju Silvu Rodrigesu. Tikšanās laikā Kalniete izklāstīja Rodrigesam Latvijas lauksaimnieku argumentus par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu.

Kalniete: “Sarunas gaitā pārliecinājos, ka ģenerāldirektorāta vadītājs Silva Rodrigess un viņa padomnieki ir ļoti labi informēti par Baltijas valstu nostāju un problēmām, kas pierāda, ka politiķu, diplomātu un pašu lauksaimnieku darbs nav bijis veltīgs. Mums jāturpina tik pat aktīvi strādāt visos līmeņos, lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Ģenerāldirektors uzsvēra, ka gan komisārs Čološs, gan viņa dienesti ir atvērti risinājuma meklējumam, kas vienotas sistēmas ietvaros mazinātu atšķirības, kuras pašlaik pastāv tiešmaksājumos. Taču tam ir  nepieciešama dalībvalstu politiskā griba. Viņš arī aicināja Baltijas valstis novērtēt, kas mums ir būtiskāk – nacionālajā aploksnē paaugstināt tiešmaksājumu daļu vai palielināt līdzekļus lauku attīstībai.”

Sarunā Kalniete pievērsās arī tiešo maksājumu nacionālā līdzfinansējuma jautājumam. Latvijas lauksaimnieki saņem mazākos tiešos maksājumus Eiropā, tomēr Latvijas valdībai līdz 2012. gada beigām ir atļauts veikts līdzmaksājumus, lai daļēji kompensētu lielās atšķirības. Ja šīs tiesības netiks pagarinātas, tad  tiešmaksājumu  lielums Latvijas lauksaimniekiem no nākamā gada samazināsies. Komisijas amatpersonas atzina, ka šobrīd šai problēmai tiek meklēts juridiski korekts risinājums, kas ļautu dalībvalstu valdībām arī 2013. gadā turpināt līdzmaksājumus zemniekiem.